Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Hrubieszowie przetwarza dane osobowe Klientów w związku z świadczeniem usług dla osób fizycznych dotyczących m.in.:

  • dostarczania wody pitnej, odprowadzania ścieków,
  • utrzymywania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
  • odbiór opadów komunalnych,
  • odbiór nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych,
  • sprzedaży paliw

oraz stosowaniem monitoringu.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” informujemy, że: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Hrubieszowie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Małgorzata Grela.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować:

  • listownie - pod adresem: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Hrubieszowie, ul. Krucza 20, 22-500 Hrubieszów
  • mailowo - pisząc na adres iod@pgkimhrubieszow.pl

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o przetwarzaniu Państwa danych osobowych poprzez wybranie odpowiedniej usługi z listy po lewej stronie ekranu.