Informacja o odbiorze odpadów komunalnych obowiązująca od dnia 01.01.2020r.

Od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. odbiór odpadów zmieszanych i segregowanych z terenu Gminy Miejskiej Hrubieszów prowadzony będzie przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w/g załączonego harmonogramu - harmonogram.pdf

Odpady zmieszane odbierane będą w pojemnikach 110L, 120L, 240L i 1100L, natomiast odpady selektywne w workach dostarczanych przez PGKiM Sp. z o.o. w Hrubieszowie. W dniu odbioru pojemniki i pełne zawiązane worki powinny być wystawione przed posesję o godzine 7:00.

Pojemniki na odpady można zakupić w siedzibie Przedsiębiorstwa przy ul. Krucza 20.

 
Informacja o odbiorze odpadów komunalnych obowiązująca od dnia 01.10.2019r.

Od dnia 01.10.2019r. do dnia 31.12.2019r. odbiór odpadów zmieszanych i segregowanych z terenu Gminy Miejskiej Hrubieszów prowadzony będzie przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w/g załączonego harmonogramu - harmonogram.pdf

Odpady zmieszane odbierane będą w pojemnikach 110L, 120L, 240L i 1100L, natomiast odpady selektywne w workach dostarczanych przez PGKiM Sp. z o.o. w Hrubieszowie. W dniu odbioru pojemniki i pełne zawiązane worki powinny być wystawione przed posesję o godzine 7:00.

Pojemniki na odpady można zakupić w siedzibie Przedsiębiorstwa przy ul. Krucza 20.

 
Proces podłączania do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Poniżej przedstawiamy krótki opis postępowania związanego z procesem podłączania zarówno do sieci wodociągowej, jak i kanalizacyjnej.

O szczegóły należy pytać w Obsłudze Klienta oraz Sekretariacie PGKiM Sp. z o.o. w  Hrubieszowie.

Niezbędne dokumenty do pobrania ze strony internetowej w zakładce „Dla Klientów” lub

w Sekretariacie PGKiM Sp. z o.o. w Hrubieszowie.

http://www.pgkimhrubieszow.pl/informacje-dla-klientow.html

 
PGKiM Sp. z o.o. w Hrubieszowie ...

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Hrubieszowie.
ul. Krucza 20
22-500 Hrubieszów
woj. Lubelskie

e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorstw, pod numerem KRS: 0000155601
Numer REGON 950288971
Numer NIP 919-12-57-274
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19 023 900 zł

Wschodni Bank Spółdzielczy Chełm

Nuner konta: 37 8187 0004 2009 0191 0818 0001

 • Zarząd Przedsiębiorstwa:

Prezes Zarządu: Małgorzata Bocheńska

Zarząd tel. (84) 696 36 68, (84) 696 23 92

 • Rada Nadzorcza:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Piotr Banach
2. Członek Rady Nadzorczej – Mariola Sadowska
3. Członek Rady Nadzorczej – Katarzyna Kubit
4. Członek Rady Nadzorczej – Wiesław Boruc
3. Członek Rady Nadzorczej – Robert Czupryński


Sekretariat PGKiM Sp. z o.o., ul. Krucza 20

 • tel.  (84) 535 38 11
 • fax. (84) 535 38 48

Inspektor Ochrony Danych (IOD) - Małgorzta Grela e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Główny Księgowy: tel. (84) 535 38 21

Dział Finansowo-Księgowy, ul.Krucza 20

 • rozrachunki z klientami i kontrahentami: tel. (84) 535 38 19, (84) 535 38 42
 • rozrachunki z klientami, windykacja należności: tel. (84) 535 38 15

Dział Inwestycji, Rozwoju i Zamówień Publicznych, ul.Krucza 20: tel. (84) 535 38 31

 • planowanie, realizacja i nadzór inwestycji,
 • przygotowanie dokumentacji technicznej,
 • uzgadnianie dokumentacji projektowej,
 • zamówienia publiczne.

Zakład Wodociągów, ul.Krucza 20

 • dostarczanie wody, montaż przyłącza w/k oraz wodomierzy: tel. (84) 696 26 63,  (84) 696 24 16

Zakład Oczyszczania Ścieków, ul.Gródecka 116: tel. (84) 696 25 91


Obsługa Klienta, ul.Krucza 20:

 • obsługa wspólnot mieszkaniowych i budynków komunalnych: tel. (84) 535 38 44
 • rozliczanie zużycia wody i odprowadzanie ścieków: tel. (84) 535 38 27
 • opłata rachunków: tel. (84) 535 38 28

Zakład Usług Komunalnych, ul.Krucza 20: tel. (84) 696 25 00, (84) 696 29 98

 • sprzedaż: gaz techniczny, gaz propan-butan,
 • usługi: wywóz nieczystości stałych i płynnych.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontów, ul.Krucza 20

 • administrowanie wspólnot mieszkaniowych oraz budynków komunalnych: tel. (84) 535 38 29
 • zakład remontowo-budowlany, tel. (84) 535 38 25

Segregacja i Przeładunek Odpadów, ul. Gródecka 22: tel. (84) 696 30 89
Więcej…