Biuletyn Informacji Publicznej

Sekretariat  

Obsługa Klienta  

 • ul. Krucza 20 22-500 Hrubieszów

 • Obsługa wspólnot mieszkaniowych i budynków komunalnych:
  Tel.: (84) 535 38 44
 • Rozliczanie zużycia wody i odprowadzanie ścieków:
  Tel.: (84) 535 38 27
 • Rozliczanie usług wywozu nieczystości stałych:  
  Tel.: (84) 535 38 40
 • Rozrachunki z klientami, windykacja należności:
  Tel.: (84) 535 38 23
 • Kasa (7:00-14.30)
  Tel.: (84) 535 38 28

Dyrektor ds. technicznych

 • ul. Krucza 20
  22-500 Hrubieszów
 • Tel.: (84) 535 38 22

Główny Księgowy  

 • ul. Krucza 20
  22-500 Hrubieszów
 • Tel.: (84) 535 38 21

Biuro Zarządu

 • ul. Krucza 20 22-500 Hrubieszów

 • Tel.: (84) 535 38 18

Dział Finansowo-Księgowy  

 • ul. Krucza 20 22-500 Hrubieszów

 • Rozrachunki z klientami i kontrahentami:
  Tel.: (84) 535 38 19
 • Tel.: (84) 535 38 42

Zakład Wodociągów  

 • ul. Krucza 20 22-500 Hrubieszów

 • Tel.: (84) 535 38 27

Zakład Oczyszczania Ścieków

 • ul. Gródecka 116
  22-500 Hrubieszów
 • Tel.: (84) 535 38 34
 • Tel.: (84) 696 25 91

Zakład Usług Komunalnych  

 • ul. Krucza 20
  22-500 Hrubieszów
 • Tel.: (84) 535 38 38
 • Tel.: (84) 535 38 13

Zakład Gospodarki Komunalnej i Remontów  

 • ul. Krucza 20 22-500 Hrubieszów

 • Administrowanie wspólnot mieszkaniowych oraz budynków komunalnych:  
  Tel.: (84) 535 38 29

Dział Inwestycji, Rozwoju i Zamówień Publicznych  

 • ul. Krucza 20 22-500 Hrubieszów

 • Tel.: (84) 535 38 30
 • Tel.: (84) 535 38 31

Jednostka Realizująca Projekt

 • ul. Krucza 20 22-500 Hrubieszów

 • Tel.: (84) 535 38 30

Inspektor Ochrony Danych   Mapa placówek