Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

PGKiM Sp. z o.o.

ul. Krucza 20

22-500 Hrubieszów

tel. (84) 53 53 811

e-mail: sekretariat@pgkimhrubieszow.pl

Inspektor ochrony danych osobowych (IOD) - Małgorzata Grela e-mail: iod@pgkimhrubieszow.pl

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000155601

NIP 9191257274

REGON 950288971

BDO 000012075

Kapitał zakładowy: 19 023 900 zł

Wschodni Bank Spółdzielczy Chełm

Numer konta: 37 8187 0004 2009 0191 0818 0001