Biuletyn Informacji Publicznej

Znak Tytuł Data ogłoszenia Termin składania ofert
PGKiM/ZC/01/12/2023 Kontrola jakości wody wodociągu Hrubieszów - monitoring parametrów grupy B i parametrów grupy A, wykonywanie analiz ścieków oczyszczonych, osadów ściekowych, odpadu i gleb oraz monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Hrubieszowie 07.12.2023 15.12.2023
godz. 12:00
Szczegóły w BIP 🡢
PGKiM/ZP/01/11/2023 Dostawa energii i odkup nadwyżek energii wytworzonej w instalacjach OZE Zamawiającego, na potrzeby obiektów administrowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Hrubieszowie w okresie dostaw, tj. od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku. 29.11.2023 08.12.2023
godz.12:00
Szczegóły w BIP 🡢
ZC/01/10/2023 Zakup i sukcesywna dostawa polimeru kationowego w formie proszku stosowanego do odwadniania komunalnych osadów ściekowych na Oczyszczalni Ścieków w Hrubieszowie 02.11.2023 10.11.2023
godz.14:00
Szczegóły w BIP 🡢
PGKiM/ZC/01/09/2023 Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego PGKiM Sp. z o.o. z siedzibą w Hrubieszowie za rok obrotowy 2023 i 2024 20.09.2023 29.09.2023
godz. 12:00
Szczegóły w BIP 🡢