Biuletyn Informacji Publicznej

Znak Tytuł Data ogłoszenia Termin składania ofert
PGKiM/ZC/02/09/2021 Zakup i dostawa nowego przepływomierza elektromagnetycznego do mierzenia przepływu komunalnych osadów ściekowych 01.10.2021 11.10.2021
godz. 14:00
Szczegóły w BIP 🡢
PGKiM/ZC/01/09/2021 Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego PGKiM Sp. z o. o. z siedzibą w Hrubieszowie za rok obrotowy 2021 i 2022 16.09.2021 24.09.2021
godz. 12:00
Szczegóły w BIP 🡢
PGKiM/ZP/01/09/2021 Modernizacja obiektów Oczyszczalni Ścieków poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej przy ul. Gródeckiej 116 w Hrubieszowie 06.09.2021 29.09.2021
godz. 13:00
Szczegóły w BIP 🡢