Biuletyn Informacji Publicznej

Prezes Zarządu

mgr inż. Małgorzata Bocheńska

mgr inż. Małgorzata Bocheńska

Prokurenci

mgr inż. Krzysztof Wójtowicz

mgr inż. Krzysztof Wójtowicz

mgr Beata Kogut

mgr Beata Kogut

mgr Agnieszka Masłowska

mgr Agnieszka Masłowska

Rada Nadzorcza

mgr inż. Piotr Banach

Przewodniczący Rady Nadzorczej

adw. Katarzyna Kubit

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Artur Trześniowski

Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Puk

Członek Rady Nadzorczej

Piotr Mazurek

Członek Rady Nadzorczej