Biuletyn Informacji Publicznej

Prezes Zarządu

mgr inż. Małgorzata Bocheńska

mgr inż. Małgorzata Bocheńska

Prokurenci

mgr inż. Krzysztof Wójtowicz

mgr inż. Krzysztof Wójtowicz

mgr Beata Kogut

mgr Beata Kogut

mgr Anna Łukiewicz

mgr Anna Łukiewicz

Rada Nadzorcza

mgr inż. Piotr Banach

Przewodniczący Rady Nadzorczej

adw. Katarzyna Kubit

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

r. pr. Mariola Sadowska

Członek Rady Nadzorczej

tech. mech. Wiesław Boruc

Członek Rady Nadzorczej

tech. bud. Krzysztof Winogrodzki

Członek Rady Nadzorczej