Biuletyn Informacji Publicznej

Znak Tytuł Data rozstrzygnięcia
PGKiM/ZC/01/05/2024 Zakup i sukcesywna dostawa materiałów biurowych do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Hrubieszowie 16.05.2024 Szczegóły w BIP 🡢
PGKiM/ZP/01/04/2024 Budowa i remont sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowej w Hrubieszowie 14.05.2024 Szczegóły w BIP 🡢
PGKiM/ZC/01/04/2024 Wykonanie usług kominiarskich w zakresie czyszczenia i kontroli przewodów kominowych w budynkach własnych oraz budynkach mieszkalnych administrowanych przez PGKiM Sp. z o.o. w Hrubieszowie 10.05.2024 Szczegóły w BIP 🡢
PGKiM/ZC/03/04/2024 Przeprowadzenie przeglądu rocznego obiektów budowlanych należących do PGKiM Sp. z o. o. z siedzibą w Hrubieszowie 08.05.2024 Szczegóły w BIP 🡢
PGKiM/ZC/02/03/2024 Dostawa trzech sztuk kontenera hakowego KP-7 22.04.2024 Szczegóły w BIP 🡢
PGKiM/ZC/01/03/2024 Zakup i sukcesywna dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników PGKiM Sp. z o. o. 18.04.2024 Szczegóły w BIP 🡢
PGKiM/ZP/01/02/2024 Budowa sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego w Hrubieszowie 11.04.2024 Szczegóły w BIP 🡢
PGKiM/ZC/02/02/2024 Zakup i sukcesywna dostawa wodomierzy na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Hrubieszowie 13.03.2024 Szczegóły w BIP 🡢
PGKiM/ZC/02/01/2024 Zakup i sukcesywna dostawa wodomierzy na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Hrubieszowie 01.02.2024 Szczegóły w BIP 🡢
PGKiM/ZC/01/01/2024 Zakup i sukcesywna dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów z folii LDPE o grubości 60 mikronów 25.01.2024 Szczegóły w BIP 🡢
PGKiM/ZC/01/12/2023 Kontrola jakości wody wodociągu Hrubieszów - monitoring parametrów grupy B i parametrów grupy A, wykonywanie analiz ścieków oczyszczonych, osadów ściekowych, odpadu i gleb oraz monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Hrubieszowie 21.12.2023 Szczegóły w BIP 🡢
PGKiM/ZC/01/09/2023 Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego PGKiM Sp. z o.o. z siedzibą w Hrubieszowie za rok obrotowy 2023 i 2024 19.12.2023 Szczegóły w BIP 🡢
PGKiM/ZP/01/11/2023 Dostawa energii i odkup nadwyżek energii wytworzonej w instalacjach OZE Zamawiającego, na potrzeby obiektów administrowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Hrubieszowie w okresie dostaw, tj. od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku. 18.12.2023 Szczegóły w BIP 🡢
ZC/01/10/2023 Zakup i sukcesywna dostawa polimeru kationowego w formie proszku stosowanego do odwadniania komunalnych osadów ściekowych na Oczyszczalni Ścieków w Hrubieszowie 06.12.2023 Szczegóły w BIP 🡢
PGKiM/ZC/01/11/2023 Przeprowadzenie przeglądu rocznego komunalnych budynków mieszkalnych 04.12.2023 Szczegóły w BIP 🡢
PGKiM/ZC/01/06/2023 Zakup i jednorazowa dostawa polimeru kationowego w formie proszku stosowanego do odwadniania komunalnych osadów ściekowych na Oczyszczalni Ścieków w Hrubieszowie 27.07.2023 Szczegóły w BIP 🡢
PGKiM/ZC/02/06/2023 Zakup i dostawa 263 sztuk czujników ściennych przeznaczonych do wykrywania tlenku węgla w pomieszczeniach domowych spełniających wymagania określone w polskiej normie PN-EN 50291-1:2018 z uwzględnieniem okresu 8 lat gwarancji i żywotności 20.07.2023 Szczegóły w BIP 🡢
PGKiM/ZC/03/06/2023 Przeprowadzenie przeglądu rocznego obiektów budowlanych należących do PGKiM Sp. z o. o. z siedzibą w Hrubieszowie 05.07.2023 Szczegóły w BIP 🡢
PGKiM/ZC/01/05/2023 Zakup i sukcesywna dostawa materiałów biurowych do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Hrubieszowie 05.06.2023 Szczegóły w BIP 🡢