Kontrola jakości wody wodociągu Hrubieszów - monitoring parametrów grupy B i parametrów grupy A, wykonywanie analiz ścieków oczyszczonych, osadów ściekowych, odpadu i gleb oraz monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Hrubieszowie

 • Znak postępowania

  PGKiM/ZC/01/12/2023

 • Data ogłoszenia

  07.12.2023

 • Termin składania ofert

  19.12.2023 godz. 12:00

 • Termin rozstrzygnięcia

  2023-12-21


Załączniki