Jak korzystać z biuletynu?

Biuletyn Informacji Publicznej Przedsiędsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. został stworzony, aby ułatwić Państwu dostęp do informacji na temat Spółki.

Po lewej stronie znajduje się menu główne, które umożliwia łatwe przeglądanie interesujących Państwa informacji. Podczas przewijania strony, w jej górnej części pojawia się menu poziome, tożsame z menu pionowym. Menu podzielone jest na kilka działów tematycznych, związanych z udostępnianymi informacjami. Aby uzyskać szczegółowe informacje na wybrany temat, należy ustawić kursor na daną pozycję menu i kliknąć lewym przyciskiem myszy.

W górnej części strony znajduje się nagłówek z logo PGKiM Sp. z o. o.  Naciskając na nie za pomocą myszki, wejdą Państwo na stronę internetową Przedsiębiorstwa, która znajduje się pod adresem www.pgkimhrubieszow.pl. Na stronę można przejść również poprzez naciśnięcie kafla  znajdującego się w górnej części.

Naciskając na  powrócą Państwo na stronę główną Biuletynu Przedsiębiorstwa.

Przejście na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gov.pl prowadzoną przez ministerstwo właściwe do spraw informatyzacji) możliwe jest poprzez kliknięcie na  znajdujące się w dolnej części strony.

Możliwe jest wyświetlanie stron Biuletynu w wersji dla osób niedowidzących. W tym celu należy naciąsnąć na jedną z ikon znajdujących się w górnej części: kontrast - , zmiana wielkości czczionki