Biuletyn Informacji Publicznej

Z terenu Miasta Hrubieszowa, z nieruchomości zamieszkałych odbiór odpadów komunalnych odbywa się na podstawie kontraktu z Gminą Miejską Hrubieszów.

Z pozostałych nieruchomości Gminy Miejskiej Hrubieszów i gmin ościennych odbiór odbywa się na podstawie zawartych umów na odbiór komunalnych odpadów stałych.

Cennik odbierania nieczystości stałych od Przedsiębiorców i Instytucji z Gminy Miejskiej Hrubieszów

 

Odbiór odpadów zmieszanych:

Pojemność

Cena Netto

za 1 szt.

Cena Brutto

za 1 szt.

Pojemniki

110 L

37,04 zł

40,00 zł

120 L

46,30 zł

50,00 zł

240 L

69,44 zł

75,00 zł

1100 L

250,00 zł

270,00 zł

Worek
120 L 32,41 zł 35,00 zł

 

Odbiór odpadów segregowanych:

Pojemność

Cena Netto

za 1 szt.

Cena Brutto

za 1 szt.

Pojemniki

110 L

18,52 zł

20,00 zł

120 L

22,22 zł

24,00 zł

240 L

33,33 zł

36,00 zł

1100 L

111,11 zł

120,00 zł

Worek
120 L 12,96 zł 14,00 zł

 
Odbiór nieczystości stałych w kontenerze KP-7 (frakcja zmieszana):

Teren

Cenna Netto

za 1 szt.

Cena Brutto

za 1 szt.

Miasto

833,33 zł

900,00 zł

Do 20 km

1018,52 zł

1100,00 zł

Powyżej 20 km

1111,11 zł

1200,00 zł

Odbiór nieczystości stałych w kontenerze KP-7 (frakcje segregowane):

Teren

Cenna Netto

za 1 szt.

Cena Brutto

za 1 szt.

Miasto

462,96 zł

500,00 zł


Dodatkowo istnieje możliwość odpłatnego zlecenia podstawienia kontenera KP-7 o pojemności 7 m3  na wywóz jednej frakcji odpadów (pobierz).

Zlecenie w wersji papierowej należy złożyć w Sekretariacie lub Biurze Obsługi Klienta w budynku przy ul. Kruczej 20.


Wynajem kontenera KP-7 na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów:

Kontenery

Cena Netto

za 1 szt.

Cena Brutto

za 1 szt.

KP-7

120,00 zł

129,60 zł

 

 

Cennik odbierania nieczystości stałych od Przedsiębiorców i Instytucji spoza terenu Gminy Miejskiej Hrubieszów

 

Odbiór odpadów zmieszanych:

Pojemność

Cena Netto

za 1 szt.

Cena Brutto

za 1 szt.

Pojemniki

120 L

55,56 zł

60,00 zł

240 L

92,59 zł

100,00 zł

1100 L

277,78 zł

300,00 zł

 

Odbiór odpadów segregowanych:

Pojemność

Cena Netto

za 1 szt.

Cena Brutto

za 1 szt.

Pojemniki

120 L

27,78 zł

30,00 zł

240 L

50,93 zł

55,00 zł

1100 L

231,48 zł

250,00 zł