Biuletyn Informacji Publicznej

Internetowe Biuro Obsługi Klienta

Z przyjemnością informujemy, iż w ramach projektu pn. „Cyfrowy Urząd w Twoim domu - Elektroniczna administracja blisko Mieszkańców Miasta Hrubieszowa”, dofinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, uruchomiona została E-platforma elektronicznej administracji, która umożliwia korzystanie z wielu usług m.in. e-usługi WODA I ŚCIEKI.

Zintegrowana platforma wymiany danych jest dostępna pod adresem https://e-platforma.miasto.hrubieszow.pl .

Dzięki platformie mogą Państwo korzystać z serwisu Internetowe Biuro Obsługi Klienta PGKiM Sp. z o. o. w Hrubieszowie wybierając z listy e-usługi WODA i ŚCIEKI, a następnie klikając opcję "Skorzystaj".

Warunkiem rejestracji w serwisie IBOK jest zawarcie z Przedsiębiorstwem umowy na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków oraz otrzymanie pierwszej faktury.

Posiadanie konta IBOK umożliwia między innymi:

  • otrzymywanie faktur drogą elektroniczna na portalu IBOK,
  • monitorowanie rozrachunków oraz dokonywanie płatności,
  • sprawdzanie i zgłaszanie odczytów wodomierzy,
  • podgląd analiz zużycia wody i opłat,
  • dokonywanie zgłoszeń drogą elektroniczną,
  • identyfikacja zamontowanych wodomierzy, obowiązującej taryfy,
  • otrzymanie skanu zawartej umowy.