Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontów

ul. Krucza 20

22-500 Hrubieszów

tel. (84) 53 53 829

O zakładzie

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej świadczy w szczególności usługi w zakresie:

  • administrowania Wspólnotami Mieszkaniowymi,
  • zarządzania budynkami stanowiącymi własność Miasta Hrubieszów,
  • robót  budowlanych  i  instalacyjnych  zlecanych  przez  Miasto  Hrubieszów i  Wspólnoty  Mieszkaniowe, związanych   z   bieżącym   utrzymaniem   budynków,
  • realizacji inwestycji Przedsiębiorstwa.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jest jedną z komórek organizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Hrubieszowie.

Realizuje zadania z zakresu zarządzania i administrowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Hrubieszów i wspólnot mieszkaniowych.

W swoim zarządzie posiada 55 budynków Gminy Miejskiej i 22 budynki wspólnot o łącznej powierzchni użytkowej 20 317,19 m2  wraz z przynależnymi terenami.

Do zadań Zakładu należy również wykonywanie robót remontowo - budowlanych i  instalacyjnych zlecanych przez Gminę Miejską Hrubieszów i wspólnoty mieszkaniowe, związanych z bieżącym utrzymaniem budynków w należytym stanie technicznym oraz realizacja inwestycji Przedsiębiorstwa.

Z tytułu prowadzonej działalności Przedsiębiorstwo posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

ZGMiR kieruje również swoje usługi do osób fizycznych jak i przedsiębiorstw polegające na oczyszczaniu chodnika z zanieczyszczeń i ich wywóz, a w okresie zimowym odśnieżaniu i posypywaniu materiałem do tego przeznaczonym.

Nasz Zakład gwarantuje profesjonalne podejście do problemów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami, w tym racjonalne zarządzanie funduszami, mające na celu minimalizację kosztów utrzymania obiektów oraz fachową obsługę każdego właściciela i najemcy lokalu.

Szczegółowy opis świadczonych usług znajduje się tutaj.