Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt  

Zakład Wodociągów

ul. Krucza 20

22-500 Hrubieszów

tel. (84) 53 53 816

O zakładzie

 

Stacja Uzdtniania Wody

Ujęcie wody i stacja wodociągowa zostało przekazane do eksploatacji w roku 1977.

Stacja uzdatniania wody (SUW) pracuje w następującym schemacie technologicznym:

Woda surowa tłoczona jest ze studni głębinowych do SUW poprzez zbiorniki kontaktowe na filtry ciśnieniowe, do zbiorników retencyjnych wody i poprzez zestawy hydroforowe i do miasta.

Woda ze studni głębinowych napływa na dwa niezależne ciągi technologiczne, przepływa przez mieszacze statyczne i napływa do zbiorników kontaktowych. Na rurociągu wody surowej, do pomiaru ilości wody  zamontowano przepływomierz elektromagnetyczny Siemens Sitrans MAGFLO  Dn200mm.

Filtracja odbywa się na 6 filtrach ciśnieniowych Culligan Hi-Flo 9 UF100 o średnicy f2500mm w dwóch ciągach technologicznych.

Ilość wody odpływającej z każdego filtra jest opomiarowana poprzez zastosowanie przepływomierzy elektromagnetycznych Siemens Sitrans MAGFLO Dn100mm.

Woda uzdatniona po  filtrach ciśnieniowych dopływa do zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej. Są to zbiorniki żelbetowe o pojemności 500 m³ każdy.

Woda czysta ze zbiorników retencyjnych jest przesyłana do sieci wodociągowej do miasta  poprzez  zestawy hydroforowe: zestaw HYDRO 2000 MF 4 CR 16-60 i zestaw hydroforowy  Hydroinstal  typ HYDRO-MDF4-CR90.2/15kW o wydajności Q =220 m3/h.

Zestawy hydroforowe pracują przemiennie. Sterowanie zestawów odbywa się w funkcji potrzymania zadanego ciśnienia (4 bary), poprzez czujnik ciśnienia zamontowany na kolektorze  tłocznym zestawu. Zestawy pracują z przetwornicami częstotliwości w trybie nadążnym, z przemienną pracą pomp zestawu.

W przypadku wystąpienia potrzeby woda jest poddawana dezynfekcji za pomocą podchlorynu sodu.

 

Sieć wodociągowa

Poziom zwodociągowania na terenie Gminy Miejskiej oscyluje w oranicach 98,5 %.

Długość czynnej sieci wodociągowej wynosi 123,78 km, w tym:

  • 3,50 km sieci magistralnej,
  • 63,67 km sieci rozdzielczej,
  • 59,00 km przyłączy.

Sieć wodociągowa zbudowana jest z następujących materiałów:

  • PCV + PE - 85,86 %
  • Żeliwo - 3,38 %
  • Azbesocement - 0,20 %
  • Stal - 10,56 %

Galeria