Biuletyn Informacji Publicznej

Wymiana zestawu hydroforowego na Stacji Uzdatniania Wody

  • 29.12.2020
Wymiana zestawu hydroforowego na Stacji Uzdatniania Wody

Wymiana zestawu hydroforowego na Stacji Uzdatniania Wody w Hrubieszowie

PGKiM Sp. z o. o. w Hrubieszowie informuje, że w dniu 27 listopada 2020 r. zakończyły się prace związane z dostawą i montażem nowego zestawu hydroforowego na terenie Stacji Uzdatniana Wody przy ul. Teresówka 14a w Hrubieszowie.
 
Zestaw hydroforowy przeznaczony jest do tłoczenia wody oraz podwyższania i utrzymywania jej ciśnienia. Wyposażony został w inteligentny sterownik umożliwiający pracę zestawu zgodnie z przyjętymi algorytmami.
 
Zakupiony zestaw hydroforowy to układy czterech pomp pionowych wirowych marki Grundfos połączonych z kolektorami ssawnym i tłocznym za pomocą armatury zwrotnej i odcinającej. Zamontowany został na ramie wykonanej z elementów ze stali nierdzewnej wyposażonej w wibroizolatory ograniczające przenoszenie drgań na podłoże.
 
Wartość inwestycji wynosi 138 000,00 zł netto.
 
Jest to kolejne zadanie zrealizowane dzięki realizacji projektu pn. Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w Hrubieszowie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2014-2020.