Biuletyn Informacji Publicznej

Pozyskujemy energię z OZE - zakończenie budowy elektrowni fotowoltaicznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody

  • 16.03.2020
Pozyskujemy energię z OZE - zakończenie budowy elektrowni fotowoltaicznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody

Przedsiębiorstwo z myślą o ograniczeniu rosnących kosztów enerii elektrycznej wybudowało elektrownię fotowoltaiczną o mocy zainstalowanej 0,200 MWp.

Wyprodukowana w niej energia wykorzystywana będzie w całości na potrzeby własne Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Teresówka 14a w Hrubieszowie.

Prace zakończyły się 12 lutego 2020 r.

Jest to kolejne z zadań zrealizowanych w ramach projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w Hrubieszowie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), dla którego Instytucją Wdrażającą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wartość inwestycji: 712 538,61 zł netto