Biuletyn Informacji Publicznej

PGKiM Sp. z o. o. w Hrubieszowie modernizuje pompownie ścieków

  • 20.03.2020
PGKiM Sp. z o. o. w Hrubieszowie modernizuje pompownie ścieków

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Hrubieszowie modernizuje pompownie ścieków zlokalizowane na terenie miasta z wykorzystaniem środków unijnych.

Jedno z zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu pn. Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w Hrubieszowie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) przewiduje modernizację przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie miasta Hrubieszów polegającą na wymianie (w zależności od potrzeb) armatury, szaf sterowniczych, pomp oraz podłączeniu przepompowni do systemu monitoringu i wizualizacji w technologii GSM/GPRS. Łącznie na ten cel w projekcie przewidziano blisko 900 tys. zł.

System przesyłu ścieków z terenu miasta do oczyszczalni ścieków w Hrubieszowie jest dość specyficzny – wymaga udziału wielu pompowni ścieków. Owa specyfika wynika z ukształtowania terenu i istniejącej infrastruktury, do której nawiązywane są nowe odcinki sieci kanalizacyjnej. W konsekwencji na terenie miasta mamy ponad 30 przepompowni, w tym 2 duże zlokalizowane przy ul. Ludnej oraz Grunwaldzkiej.

Pompownie budowane są w miejscach, gdzie kończy się możliwość grawitacyjnego przesyłu ścieków. Tłoczą ściek kanałem tłocznym do kolektora, aby tak przetransportowany ściek kolejny odcinek przemierzał z wykorzystaniem siły grawitacyjnej. Cykl „kolektor grawitacyjny - pompownia – kolektor grawitacyjny” powtarzany jest kilkukrotnie na trasie „wędrówki” ścieku, aż zostanie on dostarczony na oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną przy ul. Gródeckiej.

Sieć z wieloma pompowniami nie jest tania w utrzymaniu. Generuje koszty bieżące związane np. z energią elektryczną, podatkiem od nieruchomości jak i okresowe – wymianą i konserwacją urządzeń tj. armatury i pomp.

Ściek tworzy środowisko agresywne, dlatego urządzenia z nim współpracujące muszą być wykonane z wytrzymałych materiałów np. stali nierdzewnej co odpowiednio kosztuje. Oprócz naturalnie trudnego środowiska pracy dla tych urządzeń zagrożenie skrócenia czasu sprawności urządzeń stwarzają też użytkownicy sieci, czyli mieszkańcy naszego miasta. Zdarza się, że odprowadzają do ścieku nieczystości, które nie powinny się tam znaleźć tj. art. higieniczne w tym mokre chusteczki, pieluchy i inne; tłuszcz, tekstylia, mat. budowlane i wiele innych. Niestety mieszkańcy naszego miasta, tym co odprowadzają wraz ze ściekiem, potrafią zaskoczyć pracowników nawet z wieloletnim stażem pracy na pompowniach / oczyszczalni ścieków. Dostanie się do ścieku takich nieporządnych składników powoduje w zależności od skali zjawiska, od zaburzenia pracy urządzenia (co w dłużej perspektywie skutkuje krótszą jego żywotnością) po uszkodzenie/awarię pompy, zmniejszenie przepustowości kolektora sanitarnego bądź jego całkowitą niedrożność. Udrażnianie kolektora i regeneracja bądź zakup nowych urządzeń generuje koszty, których można uniknąć poprzez właściwą eksploatację. Dlatego apelujemy do mieszkańców o rozwagę i użytkowanie sieci zgodnie z przeznaczeniem.

W celu ochrony i bieżącego monitoringu pracy pompowni sukcesywnie podłączamy je do systemu monitoringu i wizualizacji w technologii GSM/GPRS. System ten bardzo ułatwia nam pracę i pomaga minimalizować koszty. Dyspozytor w czasie rzeczywistym obserwuje pracę pomp. Na bieżąco odczytuje alarmy np. związane z suchobiegiem i/lub przelaniem i odpowiednio szybko na nie reaguje zdalnie sterując pracą urządzenia i/lub wysyłając fachową pomoc – serwisantów. Wymieniając pompy indywidualnie dobieramy urządzenia do poszczególnych pompowni, aby finalnie uzyskiwać efektywną pracę przy jednoczesnym minimalizowaniu zużycia energii elektrycznej. Większość pompowni pracuje w systemie dwu lub więcej pompowym co w sytuacjach awaryjnych pozwala na zachowanie ciągłości pracy systemu pompowego oraz komfort jej użytkowników.

Realizacja inwestycji rozłożona jest w czasie na okres kwalifikowalności wydatków tj. od września 2014r. do grudnia 2020r. i obejmie prawie wszystkie pompownie ścieków zarządzane przez PGKiM Sp. z o.o. w Hrubieszowie. Realizacja prac modernizacyjnych w tak szerokim zakresie nie byłaby możliwa bez wsparcia środków zewnętrznych – w tym przypadku funduszy europejskich.