Biuletyn Informacji Publicznej

Budowa sieci wodociągowej w ul. Gen. W. Sikorskiego i ul. E. Orzeszkowej

Inwestycja zaplanowana została na rok 2024

Budowa sieici wodociągowej w ul. Dworcowej

Inwestycja zaplanowana została na rok 2023

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Michałówka

Inwestycja zaplanowana została na rok 2023