Biuletyn Informacji Publicznej

Realizacja projektu pn. Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach PGKiM Sp. z o.o. w Hrubieszowie

  • 14.01.2021
Realizacja projektu pn. Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach PGKiM Sp. z o.o. w Hrubieszowie

PGKiM Sp. z o.o. z siedzibą w Hrubieszowie otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pn. Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach PGKiM Sp. z o.o. w Hrubieszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.2, współfinansowanego ze środków europejskich.

Umowa została zawarta w siedzibie Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w dniu 13 stycznia 2021 roku.

Całkowita wartość projektu: 2 387 186,06 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 1 441 764,25 PLN

Kwota przyznanego dofinansowania: 865 058,55 PLN

Okres realizacji projektu: styczeń 2021 – czerwiec 2023r.

W ramach projektu planowana jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 574,56 kWp. Obiekt powstanie na terenie oczyszczalni ścieków w Hrubieszowie tj. przy ul. Gródeckiej 116. Powierzchnia zabudowy inwestycji obejmie blisko 3 000 m2 i będzie składać się z blisko 1600 modułów fotowoltaicznych. Szacuje się, że instalacja będzie produkowała blisko 600 MWh/rok.

Planowana inwestycja jest kontynuacją działań podejmowanych przez PGKiM Sp. z o.o. zmierzających do redukcji kosztów energii elektrycznej. W 2020 roku również z udziałem środków europejskich została wybudowana instalacja fotowoltaiczna na terenie Stacji Uzdatniania Wody o mocy zainstalowanej 200kWp, o której pisaliśmy tutaj.