Biuletyn Informacji Publicznej

Opłaty za zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków obowiązujące od dnia 01.12.2021 r.

  • 24.11.2021

18 listopada 2021 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wydało decyzję zatwierdzającą taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów oraz Gminy Hrubieszów w miejscowości Wolica na okres 3 lat, tj. od 01.12.2021 r. do 30.11.2024 r.

Taryfa przewiduje 28 grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz 29 grup odbiorców dla zbiorowego odprowadzania ścieków.

Dobór właściwej taryfy zależny jest od rodzaju odbiorcy, tj. gospodarstwo domowe lub działalność gospodarcza, od sposobu  odczytu wodomierza głównego (tradycyjny lub zdalny) jak również od sposobu dostarczenia faktury.(papierowa lub elektroniczna)..

Poniższa tabela przedstawia ceny i stawki na okres 3 lat, tj. od 01.12.2021 r. do 30.11.2024 r.


Pliki do pobrania