Strona Użytkownik Data modyfikacji Zakres
PGKiM/ZP/02/02/2020 Piotr Knapiński 2020-04-20 12:44:52 Zamówienia publiczne -
archiwalne - Zapisano
PGKiM/ZP/02/02/2020 Piotr Knapiński 2020-04-20 12:44:14 Zamówienia publiczne -
archiwalne - Zapisano
PGKiM/ZP/02/02/2020 Piotr Knapiński 2020-04-20 12:43:26 Zamówienia publiczne -
archiwalne - Zapisano
PGKiM/ZP/01/02/2020 Anna Luchowska 2020-04-20 09:09:24 Zamówienia publiczne -
archiwalne - Zapisano
PGKiM/ZC/01/04/2020 Anna Luchowska 2020-04-17 10:33:08 Zamówienia publiczne -
archiwalne - Zapisano
PGKiM/ZP/02/02/2020 Anna Luchowska 2020-04-15 10:12:56 Zamówienia publiczne -
archiwalne - Zapisano
PGKiM/ZP/02/02/2020 Anna Luchowska 2020-04-15 10:11:29 Zamówienia publiczne -
archiwalne - Zapisano
PGKiM/ZC/02/04/2020 Anna Luchowska 2020-04-15 09:51:56 Zamówienia publiczne -
archiwalne - Zapisano
PGKiM/ZC/01/03/2020 Anna Luchowska 2020-04-15 09:44:09 Zamówienia publiczne -
archiwalne - Zapisano
PGKiM/ZC/01/03/2020 Piotr Knapiński 2020-04-14 15:21:55 Zamówienia publiczne -
archiwalne - Zapisano
Organy Spółki Anna Luchowska 2020-03-20 09:54:52 Treść - Zapisano
Organy Spółki Anna Luchowska 2020-03-20 09:36:02 Treść - Zapisano
Plany Anna Luchowska 2020-03-20 09:22:36 Pliki - Zapisano
Organy Spółki Anna Luchowska 2020-03-20 09:12:21 Treść - Zapisano
Plany Anna Luchowska 2020-03-20 09:04:28 Pliki - Zapisano
Instrukcja korzystania z BIP Anna Luchowska 2020-03-19 22:27:15 Treść - Zapisano
Podstawowe dane Anna Luchowska 2020-03-19 22:26:27 Treść - Zapisano
Podstawowe dane Anna Luchowska 2020-03-19 22:26:15 Treść - Zapisano
Organy Spółki Anna Luchowska 2020-03-19 22:13:28 Treść - Zapisano
Biuletyn Informacji Publicznej Anna Luchowska 2020-03-19 22:11:00 Treść - Zapisano
Udostępnianie informacji / Petycje Anna Luchowska 2020-03-17 00:14:44 Treść - Zapisano
Udostępnianie informacji / Petycje Anna Luchowska 2020-03-17 00:14:02 Treść - Zapisano
Taryfy Anna Luchowska 2020-03-16 12:21:27 Pliki - Zapisano
Taryfy Anna Luchowska 2020-03-16 12:21:13 Pliki - Zapisano