Strona Użytkownik Data modyfikacji Zakres
PGKiM/ZP/01/12/2020 Piotr Knapiński 2020-12-18 15:46:17 Zamówienia publiczne -
archiwalne - Zapisano
PGKiM/ZP/02/12/2020 Piotr Knapiński 2020-12-18 15:28:55 Zamówienia publiczne -
archiwalne - Zapisano
PGKiM/ZC/02/12/2020 Anna Luchowska 2020-12-18 10:45:22 Zamówienia publiczne -
archiwalne - Zapisano
PGKiM/ZC/04/12/2020 Anna Luchowska 2020-12-16 13:23:49 Zamówienia publiczne -
archiwalne - Zapisano
PGKiM/ZC/03/12/2020 Anna Luchowska 2020-12-15 12:34:59 Zamówienia publiczne -
archiwalne - Zapisano
PGKiM/ZC/02/12/2020 Anna Luchowska 2020-12-15 12:30:51 Zamówienia publiczne -
archiwalne - Zapisano
PGKiM/ZC/04/12/2020 Anna Luchowska 2020-12-11 14:49:32 Zamówienia publiczne -
archiwalne - Zapisano
PGKiM/ZC/04/12/2020 Anna Luchowska 2020-12-11 14:43:18 Zamówienia publiczne -
archiwalne - Zapisano
PGKiM/ZP/01/12/2020 Anna Luchowska 2020-12-10 11:23:31 Zamówienia publiczne -
archiwalne - Zapisano
PGKiM/ZP/01/11/2020 Anna Luchowska 2020-12-07 14:55:20 Zamówienia publiczne -
archiwalne - Zapisano
PGKiM/ZC/01/11/2020 Anna Luchowska 2020-11-30 13:47:31 Zamówienia publiczne -
archiwalne - Zapisano
PGKiM/ZC/06/11/2020 Anna Luchowska 2020-11-30 13:45:26 Zamówienia publiczne -
archiwalne - Zapisano
PGKiM/ZC/02/09/2020 Anna Luchowska 2020-11-30 13:39:07 Zamówienia publiczne -
archiwalne - Zapisano
PGKiM/ZP/01/11/2020 Piotr Knapiński 2020-11-24 14:36:49 Zamówienia publiczne -
archiwalne - Zapisano
PGKiM/ZP/01/11/2020 Piotr Knapiński 2020-11-24 14:33:34 Zamówienia publiczne -
archiwalne - Zapisano
PGKiM/ZP/01/11/2020 Piotr Knapiński 2020-11-24 14:26:35 Zamówienia publiczne -
archiwalne - Zapisano
Organy Spółki Anna Luchowska 2020-11-19 13:51:00 Pliki - Zapisano
PGKiM/ZP/02/10/2020 Anna Luchowska 2020-11-16 14:13:36 Zamówienia publiczne -
archiwalne - Zapisano
PGKiM/ZC/01/11/2020 Anna Luchowska 2020-11-06 11:33:03 Zamówienia publiczne -
archiwalne - Zapisano
PGKiM/ZC/01/11/2020 Anna Luchowska 2020-11-06 11:27:56 Zamówienia publiczne -
archiwalne - Zapisano
PGKiM/ZC/01/11/2020 Anna Luchowska 2020-11-06 11:26:44 Zamówienia publiczne -
archiwalne - Zapisano
PGKiM/ZC/01/11/2020 Anna Luchowska 2020-11-06 11:23:55 Zamówienia publiczne -
archiwalne - Zapisano
PGKiM/ZP/02/10/2020 Anna Luchowska 2020-11-05 14:05:55 Zamówienia publiczne -
archiwalne - Zapisano
PGKiM/ZP/02/10/2020 Piotr Knapiński 2020-10-28 11:51:33 Zamówienia publiczne -
archiwalne - Zapisano