Organy Spółki

Zgromadzenie Wspólników:
 Gmina Miejska Hrubieszów, w imieniu której działa Burmistrz Miasta Hrubieszowa

Zarząd Spółki
 Prezes Zarządu - mgr inż. Małgorzata Bocheńska

Rada Nadzorcza
Przewodniczący - mgr inż. Piotr Banach
Zastępca Przewodniczącego - adw. Katarzyna Kubit
Członek - r. pr. Mariola Sadowska
Członek - tech. mech. Wiesław Boruc
Członek - tech. bud. Krzysztof Winogrodzki

Umowa Spółki