Informacje dla klientów

Informacja o odbiorze odpadów komunalnych obowiązująca od dnia 01.01.2020r.

Od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. odbiór odpadów zmieszanych i segregowanych z terenu Gminy Miejskiej Hrubieszów prowadzony będzie przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w/g załączonego harmonogramu - harmonogram.pdf

Odpady zmieszane odbierane będą w pojemnikach 110L, 120L, 240L i 1100L, natomiast odpady selektywne w workach dostarczanych przez PGKiM Sp. z o.o. w Hrubieszowie. W dniu odbioru pojemniki i pełne zawiązane worki powinny być wystawione przed posesję o godzine 7:00.

Pojemniki na odpady można zakupić w siedzibie Przedsiębiorstwa przy ul. Krucza 20.

 Informacja o odbiorze odpadów komunalnych obowiązująca od dnia 01.10.2019r.

Od dnia 01.10.2019r. do dnia 31.12.2019r. odbiór odpadów zmieszanych i segregowanych z terenu Gminy Miejskiej Hrubieszów prowadzony będzie przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w/g załączonego harmonogramu - harmonogram.pdf

Odpady zmieszane odbierane będą w pojemnikach 110L, 120L, 240L i 1100L, natomiast odpady selektywne w workach dostarczanych przez PGKiM Sp. z o.o. w Hrubieszowie. W dniu odbioru pojemniki i pełne zawiązane worki powinny być wystawione przed posesję o godzine 7:00.

Pojemniki na odpady można zakupić w siedzibie Przedsiębiorstwa przy ul. Krucza 20.

     

Postepowanie związane z korzystaniem z sieci wodociągowo-kanalizacyjnej:

 1. Umowa o zapatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków (format pdf) - pobierz druk umowy
 2. Regulamin Utrzymania Czystości I Porządku Na Terenie Miasta Hrubieszów (format pdf) - pobierz regulamin
 3. Informacja dla mieszkańców Miasta Hrubieszowa w związku z możliwymi okresowymi pogorszeniami jakości wody w czasie trwania przeprowadzanej modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Hrubieszowie (format pdf) - pobierz informację
 4. Informacja dla mieszkańców Miasta Hrubieszowa na temat modernizacji Stacji Uzdatniania Wody    w Hrubieszowie (format pdf) - pobierz informację
 5. Nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (format pdf) - pobierz
 6. Decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego w Hrubieszowie(format pdf) pobierz decyzję
 7. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca od dnia 1 kwietnia 2016r (format pdf) -  pobierz druk uchwały
 8. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca od dnia 1 kwietnia 2017r (format pdf) - pobierz druk uchwały
 9. Taryfa - ceny i stawki dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na lata 2018 - 2021 (format pdf) - pobierz
 10. Uchwała z dnia 22 czerwca 2018r. - w sprawie dopłaty dla wszystkich odbiorców usług-zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (format pdf) - pobierz druk uchwały
 11. Harmonogram odbióru odpadów zmieszanych i segregowanych z terenu Gminy Miejskiej Hrubieszów IX 2017 - X 2017 (format pdf) - pobierz druk harmonogram
 12. Harmonogram odbióru odpadów zmieszanych i segregowanych z terenu Gminy Miejskiej Hrubieszów XI 2017 - XII 2018 (format pdf) - pobierz druk harmonogram
 13. Zasady funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Hrubieszowa (format pdf) - pobierz informację
 14. Informacja - zalegalizowanie przyłącza wodociągowe i przyłącza kanalizacyjne bez konsekwencji prawnych (format pdf) - pobierz informację
 15. RODO w PGKiM Sp. z o. o. http://www.pgkimhrubieszow.pl/rodowpgkimspzoo.html
 16. Harmonogram odbióru odpadów zmieszanych i segregowanych z terenu Gminy Miejskiej Hrubieszów 02.01.2019 - 28.02.2018 (format pdf) - pobierz druk harmonogram
 17. Oświadczenie dotyczące celu poboru wody (format pdf) - pobierz druk oświadczenia