Informacje dla klientów

       Postepowanie związane z korzystaniem z sieci wodociągowo-kanalizacyjnej:

 1. Umowa o zapatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków (format pdf) - pobierz druk umowy
 2. Regulamin Utrzymania Czystości I Porządku Na Terenie Miasta Hrubieszów (format pdf) - pobierz regulamin
 3. Informacja dla mieszkańców Miasta Hrubieszowa w związku z możliwymi okresowymi pogorszeniami jakości wody w czasie trwania przeprowadzanej modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Hrubieszowie (format pdf) - pobierz informację
 4. Informacja dla mieszkańców Miasta Hrubieszowa na temat modernizacji Stacji Uzdatniania Wody    w Hrubieszowie (format pdf) - pobierz informację
 5. Nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (format pdf) - pobierz
 6. Decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego w Hrubieszowie (format pdf) - pobierz decyzję

 7. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca od dnia 1 kwietnia 2016r (format pdf) - pobierz druk uchwały

 8. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca od dnia 1 kwietnia 2017r (format pdf) - pobierz druk uchwały

 9. Taryfa - ceny i stawki dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na lata 2018 - 2021 (format pdf) - pobierz

 10. Uchwała z dnia 22 czerwca 2018r. - w sprawie dopłaty dla wszystkich odbiorców usług-zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (format pdf) - pobierz druk uchwały

 11. Harmonogram odbióru odpadów zmieszanych i segregowanych z terenu Gminy Miejskiej Hrubieszów IX 2017 - X 2017 (format pdf) - pobierz druk harmonogram

 12. Harmonogram odbióru odpadów zmieszanych i segregowanych z terenu Gminy Miejskiej Hrubieszów XI 2017 - XII 2018 (format pdf) - pobierz druk harmonogram

 13. Zasady funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Hrubieszowa (format pdf) - pobierz informację

 14. Informacja - zalegalizowanie przyłącza wodociągowe i przyłącza kanalizacyjne bez konsekwencji prawnych (format pdf) pobierz informację

 15. RODO w PGKiM Sp. z o. o. http://www.pgkimhrubieszow.pl/rodowpgkimspzoo.html