POMIAR WODY BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ DO PODLEWANIA PRZYDOMOWEJ ZIELENI

POMIAR WODY BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ DO PODLEWANIA PRZYDOMOWEJ ZIELENI

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Hrubieszowie informuje Klientów o możliwości odliczania ilości odprowadzanych ścieków z posesji o ilość wody bezpowrotnie zużytej, pod warunkiem, że wielkość jej zużycia jest opomiarowana dodatkowym wodomierzem zainstalowanym na koszt Odbiorcy usług. (art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).

 

Woda bezpowrotnie zużyta – to woda wykorzystywana np. do podlewania przydomowej zieleni, która nie jest odprowadzana jako ścieki do sieci kanalizacyjnej.

 

Szczegółowe warunki zostały przedstawione w Załączniku nr 10 obowiązujący od dnia 04.07.2019 r. - pobierz

 

Wniosek o wydanie zgody na montaż dodatkowego wodomierza (podwodomierza)

Załącznik nr 9 - pobierz

 

Zlecenie wymiany podwodomierza/wodomierza

Załącznik nr 16  - pobierz