Ogłoszenie - Technolog Oczyszczalni Ścieków

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Hrubieszowie

poszukuje kandydatów na stanowisko

Technolog Oczyszczalni Ścieków

Miejsce pracy: Hrubieszów

 Opis stanbowiska:

 • Zapewnienie ciągłości oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami pozwolenia wodno-prawnego,
 • Zapewnienie właściwych parametrów technologicznych oczyszczalni,
 • Nadzór nad przyjętymi procesami oczyszczania ścieków poprzez zabezpieczenie i kontrole właściwej eksploatacji maszyn i urządzeń związanych z procesem oczyszczania ścieków,
 • Nadzór nad przeprowadzaniem okresowych konserwacji zgodnie z obowiązującą Dokumentacją Techniczno-Ruchową oraz utrzymanie ruchu wszystkich urządzeń i instalacji,
 • Aktywny udział w procesie usuwania awarii,
 • Nadzór i kontrola pracy pracowników oczyszczalni ścieków,
 • Udział w projektach i prowadzenie projektów inwestycyjnych,
 • Współpraca z organami administracji publicznej w zakresie pracy oczyszczalni ścieków.
 • Nadzór i kontrola nad wynikami badań wykonywanych w laboratorium,

Wymagania:

 • Minimum 3 lata doświadczenia w pracy na stanowisku związanym z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków,
 • Umiejętność czytania i prowadzenia dokumentacji technicznej,
 • Wiedza z zakresu procesów oczyszczalni ścieków oraz przepisów i aktów prawnych w zakresie realizacji i remontów, utrzymania/eksploatacji urządzeń,
 • Doświadczenie w realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących oczyszczalni ścieków,
 • Uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci na stanowiskach eksploatacji,
 • Umiejętność rozwiązywania problemów oraz inicjowania rozwiązań,
 • Umiejętność organizacji pracy i nadzoru nad zespołem ludzi,
 • Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne oraz samodzielność i skrupulatność w wykonywaniu obowiązków,
 • Prawo jazdy kategorii B,
 • Odpowiedzialność,
 • Odporność na stres,
 • Dyspozycyjność,
 • Wysoka kultura osobista.

Dodatkowymi atutami będą:

 • Wykształcenie wyższe techniczne w zakresie ochrony środowiska, inżynierii środowiska, inżynierii komunalnej, sanitarnej lub pokrewnej;
 • Znajomość przepisów prawa w zakresie Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, Prawa Wodnego, Prawa Ochrony Środowiska,  przepisów prawa dotyczących realizacji inwestycji i remontów, eksploatacji urządzeń;
 • Wiedza w zakresie ewidencji środków trwałych, budżetowania, gospodarki odpadami, sprawozdawczości;
 • Uprawniania budowlane sanitarne;
 • Znajomość przepisów prawa zamówień publicznych;
 • Znajomość prawa budowlanego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanielub osobiste złożenie dokumentów - CV wraz z listem motywacyjnym na Sekretariat Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Hrubieszowie ul. Krucza 20, 22-500 Hrubieszów.

Informujemy uprzejmie, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.