Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania: Modernizacja sieci wodociągowej polegająca na zamontowaniu urządzeń pomiarowych dla wyodrębnionych stref Miasta Hrubieszowa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania: „Modernizacja sieci wodociągowej polegająca na zamontowaniu urządzeń pomiarowych dla wyodrębnionych stref Miasta Hrubieszowa

 

Data ogłoszenia:                21.09.2017r.

Termin składania ofert:      04.10.2017r. do godz: 14:00

Załączniki:                        OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU pobierz ogłoszenie

                                       SIWZ - pobierz SIWZ

                                       ZAŁĄCZNIKI od 1 do 8 - pobierz załączniki

 

  INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ Z DNIA 22.09.2017r. - pobierz SIWZ

  INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ I OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z DNIA 28.09.2017r. - pobierz informacje

  OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - pobierz ogłoszenie