Budowa zbiorowego przyłącza kanalizacji sanitarnej przy ul. 3-go Maja 37 w Hrubieszowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Budowa zbiorowego przyłącza kanalizacji sanitarnej przy ul. 3-go Maja 37 w Hrubieszowie

 

Data ogłoszenia:                23.08.2017r.

Termin składania ofert:      08.09.2017r. do godz: 14:00

Załączniki:                        OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU pobierz ogłoszenie

                                       SIWZ + ZAŁĄCZNIKI od 1 do 11 - pobierz SIWZ i załączniki

Informacja z otwarcia ofert - pobierz informację

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz zawiadomienie