Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji-przebudowy sieci wodociągowejw miejscowości Hrubieszów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji/przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Hrubieszów.

Data ogłoszenia:             04.07.2017r.

Termin składania ofert:   19.07.2017r. do 14:00

Załączniki:                       OGŁOSZENIE O ZAMÓWNIEU - pobierz ogłoszenie

                                        SIWZ - pobierz SIWZ

                                ZAŁĄCZNIKI (1-8)  - pobierz załączniki

 

Informacja z otwarcia ofert - pobierz informację

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz