Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji - pozwolenia na budowę, dla zadania pod nazwą „Modernizacja obiektów  Oczyszczalni Ścieków poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej przy ul. Gródeckiej 116 w Hrubieszowie".

Data ogłoszenia:             03.07.2017r.

Termin składania ofert:   18.07.2017r. do 14:00

Załączniki:                       OGŁOSZENIE O ZAMÓWNIEU - pobierz ogłoszenie

                                        SIWZ + ZAŁĄCZNIKI (1-8) - pobierz SIWZ i załączniki

 

Informacja z otwarcia ofert - pobierz informację

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz informację