ZAKUP I DOSTAWA GAZU PŁYNNEGO (LPG) DLA POTRZEB STACJI AUTOGAZ PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAKUP I DOSTAWA GAZU PŁYNNEGO (LPG) DLA POTRZEB STACJI AUTOGAZ PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.

Data ogłoszenia:             27.06.2017r.

Termin składania ofert:   11.07.2017r. do godz: 14:00

Załączniki:                       OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - pobierz ogłoszenie

                                        SIWZ + ZAŁĄCZNIKI od 1 do 8 - pobierz siwz + załączniki

                                        OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - pobierz                                    

                                        OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI ZAŁĄCZNIKÓW - pobierz

 

Informacja z otwarcia ofert - pobierz informację

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz informację

Ogłoszenie o udzielneniu zamówienia pobierz ogłoszenie