Dostawa systemu do zdalnego odczytu wodomierzy z wykorzystaniem sieci GSM oraz usługa telekomunikacyjna do przesyłu danych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU „Dostawa systemu do zdalnego odczytu wodomierzy z wykorzystaniem sieci GSM oraz usługa telekomunikacyjna do przesyłu danych".

Data ogłoszenia:             07.11.2016r.

Termin składania ofert:   21.11.2016r. do godz: 10:00

Załączniki:                       OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - pobierz ogłoszenie

                                        SIWZ + ZAŁĄCZNIKI od 1 do 9pobierz siwz + załączniki

 

Zawiadomienie o zmianie SIWZ z dnia 14.11.2016r. - pobierz 

 

Pytania i odpowiedzi:

1. Pytanie i odpowiedź - pobierz

2. Pytanie i odpowiedź - pobierz

3. Pytanie i odpowiedź - pobierz

 

Informacja z otwarcia ofert - pobierz informację

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - pobierz ogłoszenie