ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I ROZŁADUNKIEM POLIMERU KATIONOWEGO NA ROK 2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Sukcesywna dostawa wraz z dowozem i rozładunkiem polimeru kationowego  w formie emulsji stosowany do odwadniania komunalnych osadów ściekowych na Oczyszczalni Ścieków w Hrubieszowie w ilości około 8 000 kg (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1)

Data ogłoszenia:               19.10.2016r.

Termin składania ofert:      28.10.2016r. do godz: 12:00

Załączniki:                        ZAPYTANIE OFERTOWE - pobierz zapytanie

                                       ZAŁĄCZNIK NR 1 - pobierz załącznik

                                        ZAŁĄCZNIK NR 2 - pobierz załącznik

                                       WZÓR OFERTY - pobierz wzór oferty

                                       PROJEKT UMOWY - pobierz wzór umowy

 

Pytania i odpowiedzi:

1. Pytanie i odpowiedź - pobierz