Modernizacja przepompowni ścieków w Hrubieszów przy ul. Wesołej wraz z podłączeniem do systemu monitoringu i wizualizacji, który funkcjonuje w PGKiM Sp z o.o. w Hrubieszowie .

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Modernizacja przepompowni ścieków w Hrubieszowie przy ul. Wesołej wraz z podłączeniem do systemu monitoringu i wizualizacji, który funkcjonuje w PGKiM Sp z o.o. w Hrubieszowie . ;.

Data ogłoszenia:             05.10.2016r.

Termin składania ofert:   14.10.2016r. do 12:00

Załączniki:                       ZAPYTANIE OFERTOWE - pobierz zapytanie

                                        FORMULARZ OFERTY - pobierz formularz

                                        PROJEKT UMOWY - pobierz projekt

                                        ZAŁĄCZNIK NR.1 - pobierz załącznik

                                        ZAŁĄCZNIK NR.2 - pobierz załącznik

 

Załącznik: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY pobierz informację