OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ UZYSKANIE W IMIENIU ZAMAWIAJĄCEGO DECYZJI - POZWOLENIA NA BUDOWĘ, DLA ZADANIA POD NAZWĄ "BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA WODY PRZY ULICY TERESÓWKA 14A W HRUBIESZOWIE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji - pozwolenia na budowę, dla zadania pod nazwą "Budowa elektrowni fotowoltaicznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Teresówka 14a w Hrubieszowie".

Data ogłoszenia:             16.08.2016r.

Termin składania ofert:   24.08.2016r. do 10:00

Załączniki:                       ZAPYTANIE CENOWE - pobierz zapytanie

                                        FORMULARZ OFERTY - pobierz formularz

                                        PROJEKT UMOWY - pobierz projekt

                                        ZAŁĄCZNIK NR.1 - pobierz załącznik

                                        ZAŁĄCZNIK NR.2 - pobierz załącznik

                                        ZAŁĄCZNIK NR.3 - pobierz załącznik

Pytania i odpowiedzi:

1. Pytania i odpowiedzi - pobierz

2. Załącznik do odpowiedzi na pytanie nr.1 - pobierz

3. Pytania i odpowiedzi - pobierz

Załącznik:          INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - pobierz informację