ZAKUP I DOSTAWA GAZU PŁYNNEGO (LPG) DLA POTRZEB STACJI AUTOGAZ PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W HRUBIESZOWIE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAKUP I DOSTAWA GAZU PŁYNNEGO (LPG) DLA POTRZEB STACJI AUTOGAZ PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.
W HRUBIESZOWIE

Data ogłoszenia:             17.06.2016r.

Termin składania ofert:   04.07.2016r. do godz: 10:00

Załączniki:                       OOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - pobierz ogłoszenie

                                        SIWZ + ZAŁĄCZNIKI od 1 do 13 - pobierz siwz + załączniki

 

Załącznik:          INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - pobierz informację