ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I ROZŁADUNKIEM POLIMERU KATIONOWEGO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Sukcesywna dostawa wraz z dowozem i rozładunkiem polimeru kationowego  w formie emulsji stosowany do odwadniania komunalnych osadów ściekowych na Oczyszczalni Ścieków w Hrubieszowie w ilości około 8 000 kg (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1)

Data ogłoszenia:               19.04.2016r.

Termin składania ofert:      28.04.2016r. do godz: 15:00

Załączniki:                        ZAPYTANIE OFERTOWE - pobierz zapytanie

                                       ZAŁĄCZNIK NR 1 - pobierz załącznik

                                        ZAŁĄCZNIK NR 2 - pobierz załącznik

                                       WZÓR OFERTY - pobierz wzór oferty

                                       WZÓR UMOWY - pobierz wzór umowy