BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA OSIEDLU LIPICE W HRUBIESZOWIE Z PRZYŁĄCZAMI DO GRANICY POSESJI, PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW I RUROCIĄGIEM TŁOCZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA OSIEDLU LIPICE W HRUBIESZOWIE Z PRZYŁĄCZAMI DO GRANICY POSESJI, PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW I RUROCIĄGIEM TŁOCZNYM”

Data ogłoszenia:             25.01.2016r.

Termin składania ofert:   09.02.2016r. do godz: 10:00

Załączniki:                       OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - pobierz ogłoszenie

                                        SIWZ + ZAŁĄCZNIKI od 1 do 11 - pobierz załączniki

                                        ZAŁĄCZNIK nr 12

                                        ZAŁĄCZNIK nr 13

Zawiadomienie o zmianie SIWZ z dnia 03.02.2016r. - pobierz 

Zalacznik nr 1 po zmianach SIWZ 03.02.2016r. - pobierz 

Zalacznik nr 2 po zmianach SIWZ 03.02.2016r. - pobierz 

 

PROJEKTY ORGANIZACJI RUCHU W CZASIE BUDOWY NA ULICY GRABOWIECKIEJ I OSIEDLU LIPICE ZNAJDUJĄ SIĘ DO WGLĄDU U ZAMAWIAJĄCEGO.

 

Pytania i odpowiedzi:

1. Pytanie i odpowiedź - pobierz

2. Pytanie i odpowiedź - pobierz

3. Pytania i Odpowiedzi

 

Załącznik:          INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - pobierz informację