ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH

Oferta znajduje się pod - tym odnośnikiem.

 

Data ogłoszenia:             27.01.2016r.

Termin składania ofert:   03.02.2016r. do godz: 10:00

Zaproszenie do składania ofert na transport:

-      transport stałych odpadów komunalnych z Hrubieszowa do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych z Hrubieszowa w Łaskowie, gm. Mircze,

-      transport odpadów zielonych z Hrubieszowa do RIPOK w Korczowie k. Biłgoraj,

-      transport odpadów po segregacji frakcji selektywnej do firmy EURO-EKO w Chełmie.

Załączniki:

Wzór umowy - pobierz wzór umowy

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - pobierz oświadczenie

Formularz oferty - pobierz formularz