Oferta na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru – „BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIACJI SANITARNEJ W ULICACH UCHAŃSKIEJ, BURSZTYNOWEJ I DIAMENTOWEJ W HRUBIESZOWIE””

OFERTA na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru – BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIACJI SANITARNEJ W ULICACH UCHAŃSKIEJ, BURSZTYNOWEJ I DIAMENTOWEJ W HRUBIESZOWIE

Data ogłoszenia:             15.08.2015r.

Termin składania ofert:   22.10.2015r. do godz: 10:00

Załącznik:                        ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - pobierz zaproszenie