Oferta na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru – ,, ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU INFRASTRUKTURY WODNEJ NA TERENIE HRUBIESZOWA”

OFERTA na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru – ,, ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU INFRASTRUKTURY WODNEJ NA TERENIE HRUBIESZOWA”

Data ogłoszenia:             13.08.2015r.

Termin składania ofert:   18.08.2015r. do godz: 10:00

Załącznik:                       ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - pobierz zaproszenie