BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW ORAZ BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY KONWALIOWEJ, TULIPANOWEJ I STORCZYKOWEJ W HRUBIESZOWIE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW ORAZ BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY KONWALIOWEJ, TULIPANOWEJ I STORCZYKOWEJ W HRUBIESZOWIE”

 

Data ogłoszenia:             10.04.2015r.

Termin składania ofert:    28.04.2015r. do godz: 10:00

Załączniki:                        OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - pobierz ogłoszenie

                                        SIWZ + ZAŁĄCZNIKI od 1 do 8 - pobierz załączniki

                                        ZAŁĄCZNIK nr 9:- pobierz załączniki

                                        9.A.Projekt budowlany -  sieci wod.kan i przepompowni ścieków:  

                                        9.B.Projekt budowlany - elektryka

                                        ZAŁĄCZNIK nr 10:- pobierz załączniki

                                        10.A.Kosztorysy - kosztorysy cz. elektryczna

                                        10.B.Kosztorysy - kosztorysy cz. sanitarna

 

 

 

 

 

Załącznik: 

                     INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - pobierz informację