Zakup pojazdu specjalistycznego (samochodu ciśnieniowo–ssącego) do obsługi i konserwacji sieci kanalizacji sanitarnej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zakup pojazdu specjalistycznego (samochodu ciśnieniowo–ssącego) do obsługi i konserwacji sieci kanalizacji sanitarnej

Data ogłoszenia:             04.08.2014r.

Termin składania ofert:   12.08.2014r. do godz: 10:00

Załączniki:                       OOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - pobierz ogłoszenie

                                        SIWZ + załączniki  - pobierz specyfikację i załączniki

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI:                                   

                                         Zapytanie 1

                                         Zapytanie 2

                                         Odpowiedź na Zapytanie 1 i 2

                                         Zapytanie 3

                                         Odpowiedź na Zapytanie 3

Załączniki:                       INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - pobierz plik