BUDOWA KANAŁU SANITARNEGO W ULICY GRÓDECKIEJ W HRUBIESZOWIE WRAZ ZE ZBIORNIKIEM PRZEPŁYWOWYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU „BUDOWA KANAŁU SANITARNEGO W ULICY GRÓDECKIEJ W HRUBIESZOWIE WRAZ ZE ZBIORNIKIEM PRZEPŁYWOWYM”

Data ogłoszenia:             30.07.2014r.

Termin składania ofert:   14.08.2014r. do godz: 10:00

Załączniki:                       OOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - pobierz ogłoszenie

                                        SIWZ + ZAŁĄCZNIKI od 1 do 8 - pobierz załączniki

                                        ZAŁĄCZNIK nr 9:

                                        9.A.Gródecka - kanalizacja:  Decyzja PZD HrubieszowGeologia Grodecka;  Grodecka zb;  Grodecka przebudowa kanalizacji;  Lokalizacja retencji;  Opinia ZUD;  Projekt przebudowy kanalizacji;  Przekrój posadowienia rury-chodnik;  Przekrój posadowienia rury-poza ulicą;  Przekrój studni rozpływowej;  Schemat posadowienia rurociągu;  Schemat studni kanalizacyjnej;  Specyfikacja studzienkiTrasa przebudowy kolektora;  Warunki techniczne;  Zestawianie materiałów Zestawianie studni;

                                        9.B.Gródecka - zbiornik: Geologia Grodecka; Grodecka zb; Płyta fundamentowa; Lokalizacja retencji;  Obliczenie kryzy;  Odejście retencyjne;  Opinia ZUD;  Opis konstrukcja;  Retencja zbiornik;  Schemat kominy zbiornika;  Schemat studni kanalizacyjnejSchemat obliczeniowy retencjiSchemat zbiornikaStrona tytułowa;  Warunki techniczne;  Rurociąg podziemny 3;  Rurociąg podziemny 4 Zestawianie materiałów;

                                        ZAŁĄCZNIK nr 10:

                                        10.A.Kanalizacja:  Kosztorys ofertowy;  Przedmiar robót;

                                        10.B.Zbiornik:  Kosztorys ofertowy;  Przedmiar robót;

Załącznik:                       INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - pobierz informację