Przetargi
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Sukcesywna dostawa polimeru kationowego w formie emulsji stosowanych do odwadniania osadów ściekowych na Oczyszczalni Ścieków 21
2 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn: ,,Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Zamojskiej w Hrubieszowie". 81
3 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dala zadania inwestycyjnego pn: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Teresówka 14a w Hrubieszowie" 32
4 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej przy ulicy Grabowieckiej bocznej w Hrubieszowie 51
5 Dostawa dmuchawy śrubowej ze zintegrowaną przetwornicą częstotliwości 102
6 Kontrola jakości wody wodociągu Hrubieszów - monitoring parametrów grupy B i parametrów grupy A, wykonywanie analiz ścieków oczyszczonych, osadów ściekowych, odpadu i gleb oraz monitoring składowiska odpadów. 26
7 Dostawa urządzeń do zdalnego odczytu wodomierzy wraz z usługą telekomunikacyjną realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie systemu wyposażenia wodomierzy w zdalny odczyt". 84
8 Wymiana krat schodkowych i ich sterowania 68
9 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Zamojskiej w Hrubieszowie 91
10 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej przy ulicy Grabowieckiej bocznej w Hrubieszowie 111
11 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn: "REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W HRUBIESZOWIE PRZY UL. GRÓDECKIEJ" 80
12 Wymiana krat schodkowych i ich sterowania 77
13 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Zamojskiej w Hrubieszowie 90
14 Zakup i dostawa jednej sztuki nowego kontenera KP-36 do transportu odpadów 66
15 Budowa elektrowni fotowoltaicznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Teresówka 14a w Hrubieszowie 169
16 Ogłoszenie o sprzedaży wodomierzy wycofanych z eksploatacji 79
17 Dostawa oraz montaż sond monitorujących proces technologiczny na oczyszczalni ścieków wraz z przetwornikami 151
18 Przeprowadzenie rocznego przeglądu komunalnych budynków mieszkalnych 96
19 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Zamojskiej w Hrubieszowie 91
20 Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania ,,Przebudowa / modernizacja sieci kanalizacyjnej w ul. Pogodnej, ul. Narutowicza, ul. Prusa i ul. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK " w Hrubieszowie 167
21 Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Hrubieszowie przy ul. Gródeckiej 366
22 Wykonanie i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych związanych z realizacją projektu w ramach POIiŚ 2014-20250 125
23 Opracowanie koncepcji modelu hydrodynamicznego sieci wodociągowej funkcjonującej na terenie miasta Hrubieszowa. 229
24 "Świadczenie usługi obsługi prawnej projektu pn."Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w Hrubieszowie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym” współfinansowanego ze środków POIi 470
25 Opracowania koncepcji modelu hydrodynamicznego sieci wodociągowej na terenie miasta Hrubieszowa 209
26 Świadczenie usługi obsługi prawnej projektu 388
27 Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru w branży sanitarnej 195
28 Modernizacja / przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Zamojskiej 293
29 Transport komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 157
30 Zakup i sukcesywna dostawa tonerów, bębnów, zespołów utrwalających i pasów transferu 183
31 Zarządzanie projektem - usługa dotycząca rozliczania projektu 250
32 Wykonanie przeglądów okresowych i ewentualnych remontów gaśnic i hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych 169
33 Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru w branży sanitarnej dla zadania inwestycyjnego pn: "Strefowanie sieci wodociągowych" 208
34 Wykonanie okresowych pomiarów stanu instalacji elektrycznej i ochrony przeciwporażeniowej oraz ochrony odgromowej 169
35 Zarządzanie projektem pn. Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w Hrubieszowie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym 228
36 Dostawa ziemi do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Hrubieszowie przy ul. Gródeckiej 215
37 Bezolejowa tłokowa sprężarka powietrza produkcji Airpol typ AB40-380-400 308
38 Strefowanie sieci wodociągowych 568
39 Dostawa samochodu ciężarowego typ „Hakowiec” do transportu odpadów w kontenerach oraz przyczepy do transportu kontenerów 367
40 Strefowanie sieci wodociągowych 333
41 Sukcesywna dostawa wodomierzy na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Hrubieszowie 355
42 Dostawa samochodu ciężarowego typ „Hakowiec” do transportu odpadów w kontenerach oraz przyczepy do transportu kontenerów 513
43 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Zamojskiej w Hrubieszowie 352
44 Transport komunalnych osadów ściekowych 411
45 Strefowanie sieci wodociągowych 506
46 Dostawa samochodu ciężarowego typ „Hakowiec” do transportu odpadów w kontenerach oraz przyczepy do transportu kontenerów 474
47 Zaprojektowanie, wykonanie oraz instalację na wskazanym przez Zamawiającego serwerze Serwisu internetowego www.pgkimhrubieszow.pl wraz z BIPem 680
48 Dostawa szafy sterowniczej na przepompownie ścieków przy ul. Batalionów Chłopskich w Hrubieszowie wraz z jej montażem i podłączeniem do istniejącej sieci monitoringu i wizualizacji w technologii GSM/GPRS, który funkcjonuje w PGKiM w Hrubieszowie. 380
49 Sukcesywna dostawa wodomierzy na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Hrubieszowie 410
50 Kontrola jakości wody wodociągu Hrubieszów - monitoring przeglądowy i kontrolny 476
51 Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla PGKiM Sp. z o.o. w Hrubieszowie w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku 442
52 TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH 445
53 Zakup i dostawa nowego plotera atramentowego ze zintegrowanym skanerem wielkoformatowym 401
54 Sukcesywne dostawy wraz z dowozem i rozładunkiem polimeru kationowego w formie emulsji stosowanych do odwadniania komunalnych osadów ściekowych na Oczyszczalni Ścieków w Hrubieszowie w ilości ok. 8 000 kg. 400
55 Kontrola jakości wody wodociągu Hrubieszów - monitoring przeglądowy i kontrolny, wykonywanie analiz ścieków oczyszczonych, osadów ściekowych i gleb oraz monitoring składowiska odpadów 436
56 Wykonanie wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres obowiązywania od 1 kwietnia 2018r. do 31 marca 2019r. 542
57 Zakup i dostawa samochodu osobowego z przestrzenią bagażową na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Hrubieszowie 466
58 Zakup i dostawa samochodu osobowego z przestrzenią bagażową na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Hrubieszowie 422
59 Sukcesywna dostawa pomp do ścieków i mieszadeł zatapialnych 519
60 Opracowanie koncepcji wdrożenia systemu informacji przestrzennej GIS sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i modelu hydraulicznego sieci wodociągowej na terenie miasta Hrubieszowa 655
61 Dostawa agregatu prądotwórczego do kamery inspekcyjnej (zestawu inspekcyjnego) typ CT 400 498
62 Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego PGKiM Sp. z o.o. w Hrubieszowie za rok obrotowy 2017 744
63 Modernizacja przepompowni ścieków w Hrubieszowie wraz z podłączeniem do istniejącej sieci monitoringu i wizualizacji w technologii GSM/GPRS, który funkcjonuje w PGKiM w Hrubieszowie 557
64 Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania: Modernizacja sieci wodociągowej polegająca na zamontowaniu urządzeń pomiarowych dla wyodrębnionych stref Miasta Hrubieszowa 424
65 Dostawa dwóch sprężarek na Stację Uzdatniania Wody przy ulicy Teresówka 14a w Hrubieszowie do zastosowania w ciągu technologicznym uzdatniania wody 479
66 Zakup i dostawa urządzeń hydraulicznych firmy HYCON 481
67 Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania: Modernizacja sieci wodociągowej polegająca na zamontowaniu urządzeń pomiarowych dla wyodrębnionych stref Miasta Hrubieszowa 475
68 Sukcesywna dostawa pomp do ścieków i mieszadeł zatapialnych 527
69 Sporządzenie dokumentacji cen transferowych dla PGKiM Sp. z o.o. w Hrubieszownie za rok 2017 771
70 Budowa zbiorowego przyłącza kanalizacji sanitarnej przy ul. 3-go Maja 37 w Hrubieszowie 499
71 Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ulicy Piłsudskiego w Hrubieszowie 566
72 Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji-przebudowy sieci wodociągowejw miejscowości Hrubieszów 614
73 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji 649
74 ZAKUP I DOSTAWA GAZU PŁYNNEGO (LPG) DLA POTRZEB STACJI AUTOGAZ PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. 588
75 Sukcesywna dostawa wodomierzy na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Hrubieszowie 796
76 TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH 706
77 Dostawa systemu do zdalnego odczytu wodomierzy z wykorzystaniem sieci GSM oraz usługa telekomunikacyjna do przesyłu danych 935
78 Dostawa systemu do zdalnego odczytu wodomierzy z wykorzystaniem sieci GSM oraz usługa telekomunikacyjna do przesyłu danych 958
79 ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I ROZŁADUNKIEM POLIMERU KATIONOWEGO NA ROK 2017 822
80 Modernizacja przepompowni ścieków w Hrubieszów przy ul. Wesołej wraz z podłączeniem do systemu monitoringu i wizualizacji, który funkcjonuje w PGKiM Sp z o.o. w Hrubieszowie . 1004
81 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SIECI WODNO – KANALIZACYJNEJ NA TERENIE MIASTA HRUBIESZOWA 1257
82 WYKONANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI I SPORZĄDZENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI W TYM MAPA AGLOMERACJI DLA ZADANIA PLANOWANEGO DO WSPÓŁFINANSOWANIA W RAMACH POIiŚ 2014-2020, DZIAŁANIE 2.3 - GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W AGLOMERACJACH 1007
83 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ UZYSKANIE W IMIENIU ZAMAWIAJĄCEGO DECYZJI - POZWOLENIA NA BUDOWĘ, DLA ZADANIA POD NAZWĄ "BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA WODY PRZY ULICY TERESÓWKA 14A W HRUBIESZOWIE 1114
84 ZAKUP I DOSTAWA GAZU PŁYNNEGO (LPG) DLA POTRZEB STACJI AUTOGAZ PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W HRUBIESZOWIE 1118
85 PRZEGLĄD SERWISOWY WIRÓWKI DEKANTACYJNEJ NNDRITZ D3LL 876
86 ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I ROZŁADUNKIEM POLIMERU KATIONOWEGO 954
87 WDROŻENIE SYSTEMU RADIOWEGO ODCZYTU WODOMIERZY NA TERENIE MIASTA HRUBIESZOWA 1053
88 SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO DLA PGKIM SP. Z O.O. W HRUBIESZOWIE W OKRESIE OD 1 MAJA 2016 ROKU DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU 860
89 BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA OSIEDLU LIPICE W HRUBIESZOWIE Z PRZYŁĄCZAMI DO GRANICY POSESJI, PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW I RUROCIĄGIEM TŁOCZNYM 1763
90 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH 1089
91 Oferta na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru – „BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIACJI SANITARNEJ W ULICACH UCHAŃSKIEJ, BURSZTYNOWEJ I DIAMENTOWEJ W HRUBIESZOWIE”” 1279
92 BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIACJI SANITARNEJ W ULICACH UCHAŃSKIEJ, BURSZTYNOWEJ I DIAMENTOWEJ W HRUBIESZOWIE 1621
93 Oferta na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru – ,, ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU INFRASTRUKTURY WODNEJ NA TERENIE HRUBIESZOWA” 1217
94 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU INFRASTRUKTURY WODNEJ NA TERENIE HRUBIESZOWA 1315
95 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW ORAZ BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY KONWALIOWEJ, TULIPANOWEJ I STORCZYKOWEJ W HRUBIESZOWIE 1806
96 BUDOWA KANAŁU DESZCZOWEGO W ULICY W UL. KOCHANOWSKIEGO NA OSIEDLU JAGIELLOŃSKIM W HRUBIESZOWIE 1739
97 Zakup pojazdu specjalistycznego (samochodu ciśnieniowo–ssącego) do obsługi i konserwacji sieci kanalizacji sanitarnej 1601
98 BUDOWA KANAŁU SANITARNEGO W ULICY GRÓDECKIEJ W HRUBIESZOWIE WRAZ ZE ZBIORNIKIEM PRZEPŁYWOWYM 2191
99 REGULAMIN WEWNĘTRZNYCH PROCEDUR UDZIELANIA SEKTOROWYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1606