Przetargi
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Opracowania koncepcji modelu hydrodynamicznego sieci wodociągowej na terenie miasta Hrubieszowa 29
2 Świadczenie usługi obsługi prawnej projektu 133
3 Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru w branży sanitarnej 59
4 Modernizacja / przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Zamojskiej 109
5 Transport komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 58
6 Zakup i sukcesywna dostawa tonerów, bębnów, zespołów utrwalających i pasów transferu 83
7 Zarządzanie projektem - usługa dotycząca rozliczania projektu 119
8 Wykonanie przeglądów okresowych i ewentualnych remontów gaśnic i hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych 86
9 Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru w branży sanitarnej dla zadania inwestycyjnego pn: "Strefowanie sieci wodociągowych" 105
10 Wykonanie okresowych pomiarów stanu instalacji elektrycznej i ochrony przeciwporażeniowej oraz ochrony odgromowej 75
11 Zarządzanie projektem pn. Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w Hrubieszowie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym 112
12 Dostawa ziemi do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Hrubieszowie przy ul. Gródeckiej 99
13 Bezolejowa tłokowa sprężarka powietrza produkcji Airpol typ AB40-380-400 191
14 Strefowanie sieci wodociągowych 439
15 Dostawa samochodu ciężarowego typ „Hakowiec” do transportu odpadów w kontenerach oraz przyczepy do transportu kontenerów 226
16 Strefowanie sieci wodociągowych 224
17 Sukcesywna dostawa wodomierzy na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Hrubieszowie 236
18 Dostawa samochodu ciężarowego typ „Hakowiec” do transportu odpadów w kontenerach oraz przyczepy do transportu kontenerów 376
19 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Zamojskiej w Hrubieszowie 243
20 Transport komunalnych osadów ściekowych 266
21 Strefowanie sieci wodociągowych 331
22 Dostawa samochodu ciężarowego typ „Hakowiec” do transportu odpadów w kontenerach oraz przyczepy do transportu kontenerów 324
23 Zaprojektowanie, wykonanie oraz instalację na wskazanym przez Zamawiającego serwerze Serwisu internetowego www.pgkimhrubieszow.pl wraz z BIPem 511
24 Dostawa szafy sterowniczej na przepompownie ścieków przy ul. Batalionów Chłopskich w Hrubieszowie wraz z jej montażem i podłączeniem do istniejącej sieci monitoringu i wizualizacji w technologii GSM/GPRS, który funkcjonuje w PGKiM w Hrubieszowie. 271
25 Sukcesywna dostawa wodomierzy na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Hrubieszowie 298
26 Kontrola jakości wody wodociągu Hrubieszów - monitoring przeglądowy i kontrolny 342
27 Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla PGKiM Sp. z o.o. w Hrubieszowie w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku 327
28 TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH 326
29 Zakup i dostawa nowego plotera atramentowego ze zintegrowanym skanerem wielkoformatowym 296
30 Sukcesywne dostawy wraz z dowozem i rozładunkiem polimeru kationowego w formie emulsji stosowanych do odwadniania komunalnych osadów ściekowych na Oczyszczalni Ścieków w Hrubieszowie w ilości ok. 8 000 kg. 293
31 Kontrola jakości wody wodociągu Hrubieszów - monitoring przeglądowy i kontrolny, wykonywanie analiz ścieków oczyszczonych, osadów ściekowych i gleb oraz monitoring składowiska odpadów 326
32 Wykonanie wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres obowiązywania od 1 kwietnia 2018r. do 31 marca 2019r. 397
33 Zakup i dostawa samochodu osobowego z przestrzenią bagażową na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Hrubieszowie 343
34 Zakup i dostawa samochodu osobowego z przestrzenią bagażową na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Hrubieszowie 318
35 Sukcesywna dostawa pomp do ścieków i mieszadeł zatapialnych 363
36 Opracowanie koncepcji wdrożenia systemu informacji przestrzennej GIS sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i modelu hydraulicznego sieci wodociągowej na terenie miasta Hrubieszowa 506
37 Dostawa agregatu prądotwórczego do kamery inspekcyjnej (zestawu inspekcyjnego) typ CT 400 403
38 Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego PGKiM Sp. z o.o. w Hrubieszowie za rok obrotowy 2017 658
39 Modernizacja przepompowni ścieków w Hrubieszowie wraz z podłączeniem do istniejącej sieci monitoringu i wizualizacji w technologii GSM/GPRS, który funkcjonuje w PGKiM w Hrubieszowie 446
40 Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania: Modernizacja sieci wodociągowej polegająca na zamontowaniu urządzeń pomiarowych dla wyodrębnionych stref Miasta Hrubieszowa 336
41 Dostawa dwóch sprężarek na Stację Uzdatniania Wody przy ulicy Teresówka 14a w Hrubieszowie do zastosowania w ciągu technologicznym uzdatniania wody 389
42 Zakup i dostawa urządzeń hydraulicznych firmy HYCON 372
43 Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania: Modernizacja sieci wodociągowej polegająca na zamontowaniu urządzeń pomiarowych dla wyodrębnionych stref Miasta Hrubieszowa 375
44 Sukcesywna dostawa pomp do ścieków i mieszadeł zatapialnych 419
45 Sporządzenie dokumentacji cen transferowych dla PGKiM Sp. z o.o. w Hrubieszownie za rok 2017 619
46 Budowa zbiorowego przyłącza kanalizacji sanitarnej przy ul. 3-go Maja 37 w Hrubieszowie 406
47 Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ulicy Piłsudskiego w Hrubieszowie 463
48 Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji-przebudowy sieci wodociągowejw miejscowości Hrubieszów 522
49 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji 529
50 ZAKUP I DOSTAWA GAZU PŁYNNEGO (LPG) DLA POTRZEB STACJI AUTOGAZ PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. 491
51 Sukcesywna dostawa wodomierzy na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Hrubieszowie 696
52 TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH 619
53 Dostawa systemu do zdalnego odczytu wodomierzy z wykorzystaniem sieci GSM oraz usługa telekomunikacyjna do przesyłu danych 843
54 Dostawa systemu do zdalnego odczytu wodomierzy z wykorzystaniem sieci GSM oraz usługa telekomunikacyjna do przesyłu danych 846
55 ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I ROZŁADUNKIEM POLIMERU KATIONOWEGO NA ROK 2017 721
56 Modernizacja przepompowni ścieków w Hrubieszów przy ul. Wesołej wraz z podłączeniem do systemu monitoringu i wizualizacji, który funkcjonuje w PGKiM Sp z o.o. w Hrubieszowie . 894
57 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SIECI WODNO – KANALIZACYJNEJ NA TERENIE MIASTA HRUBIESZOWA 1148
58 WYKONANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI I SPORZĄDZENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI W TYM MAPA AGLOMERACJI DLA ZADANIA PLANOWANEGO DO WSPÓŁFINANSOWANIA W RAMACH POIiŚ 2014-2020, DZIAŁANIE 2.3 - GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W AGLOMERACJACH 907
59 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ UZYSKANIE W IMIENIU ZAMAWIAJĄCEGO DECYZJI - POZWOLENIA NA BUDOWĘ, DLA ZADANIA POD NAZWĄ "BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA WODY PRZY ULICY TERESÓWKA 14A W HRUBIESZOWIE 992
60 ZAKUP I DOSTAWA GAZU PŁYNNEGO (LPG) DLA POTRZEB STACJI AUTOGAZ PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W HRUBIESZOWIE 985
61 PRZEGLĄD SERWISOWY WIRÓWKI DEKANTACYJNEJ NNDRITZ D3LL 780
62 ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I ROZŁADUNKIEM POLIMERU KATIONOWEGO 866
63 WDROŻENIE SYSTEMU RADIOWEGO ODCZYTU WODOMIERZY NA TERENIE MIASTA HRUBIESZOWA 955
64 SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO DLA PGKIM SP. Z O.O. W HRUBIESZOWIE W OKRESIE OD 1 MAJA 2016 ROKU DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU 768
65 BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA OSIEDLU LIPICE W HRUBIESZOWIE Z PRZYŁĄCZAMI DO GRANICY POSESJI, PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW I RUROCIĄGIEM TŁOCZNYM 1630
66 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH 978
67 Oferta na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru – „BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIACJI SANITARNEJ W ULICACH UCHAŃSKIEJ, BURSZTYNOWEJ I DIAMENTOWEJ W HRUBIESZOWIE”” 1180
68 BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIACJI SANITARNEJ W ULICACH UCHAŃSKIEJ, BURSZTYNOWEJ I DIAMENTOWEJ W HRUBIESZOWIE 1543
69 Oferta na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru – ,, ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU INFRASTRUKTURY WODNEJ NA TERENIE HRUBIESZOWA” 1137
70 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU INFRASTRUKTURY WODNEJ NA TERENIE HRUBIESZOWA 1221
71 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW ORAZ BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY KONWALIOWEJ, TULIPANOWEJ I STORCZYKOWEJ W HRUBIESZOWIE 1699
72 BUDOWA KANAŁU DESZCZOWEGO W ULICY W UL. KOCHANOWSKIEGO NA OSIEDLU JAGIELLOŃSKIM W HRUBIESZOWIE 1637
73 Zakup pojazdu specjalistycznego (samochodu ciśnieniowo–ssącego) do obsługi i konserwacji sieci kanalizacji sanitarnej 1513
74 BUDOWA KANAŁU SANITARNEGO W ULICY GRÓDECKIEJ W HRUBIESZOWIE WRAZ ZE ZBIORNIKIEM PRZEPŁYWOWYM 2041
75 REGULAMIN WEWNĘTRZNYCH PROCEDUR UDZIELANIA SEKTOROWYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1516