Przetargi
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Przeprowadzenie rocznego przeglądu komunalnych budynków mieszkalnych 3
2 Kandydat na stanowisko Informatyk 24
3 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Zamojskiej w Hrubieszowie 22
4 Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania ,,Przebudowa / modernizacja sieci kanalizacyjnej w ul. Pogodnej, ul. Narutowicza, ul. Prusa i ul. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK " w Hrubieszowie 64
5 Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Hrubieszowie przy ul. Gródeckiej 201
6 Wykonanie i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych związanych z realizacją projektu w ramach POIiŚ 2014-20250 71
7 Opracowanie koncepcji modelu hydrodynamicznego sieci wodociągowej funkcjonującej na terenie miasta Hrubieszowa. 144
8 "Świadczenie usługi obsługi prawnej projektu pn."Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w Hrubieszowie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym” współfinansowanego ze środków POIi 341
9 Opracowania koncepcji modelu hydrodynamicznego sieci wodociągowej na terenie miasta Hrubieszowa 150
10 Świadczenie usługi obsługi prawnej projektu 296
11 Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru w branży sanitarnej 133
12 Modernizacja / przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Zamojskiej 222
13 Transport komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 117
14 Zakup i sukcesywna dostawa tonerów, bębnów, zespołów utrwalających i pasów transferu 137
15 Zarządzanie projektem - usługa dotycząca rozliczania projektu 189
16 Wykonanie przeglądów okresowych i ewentualnych remontów gaśnic i hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych 130
17 Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru w branży sanitarnej dla zadania inwestycyjnego pn: "Strefowanie sieci wodociągowych" 160
18 Wykonanie okresowych pomiarów stanu instalacji elektrycznej i ochrony przeciwporażeniowej oraz ochrony odgromowej 127
19 Zarządzanie projektem pn. Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w Hrubieszowie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym 174
20 Dostawa ziemi do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Hrubieszowie przy ul. Gródeckiej 160
21 Bezolejowa tłokowa sprężarka powietrza produkcji Airpol typ AB40-380-400 254
22 Strefowanie sieci wodociągowych 517
23 Dostawa samochodu ciężarowego typ „Hakowiec” do transportu odpadów w kontenerach oraz przyczepy do transportu kontenerów 303
24 Strefowanie sieci wodociągowych 283
25 Sukcesywna dostawa wodomierzy na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Hrubieszowie 297
26 Dostawa samochodu ciężarowego typ „Hakowiec” do transportu odpadów w kontenerach oraz przyczepy do transportu kontenerów 453
27 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Zamojskiej w Hrubieszowie 304
28 Transport komunalnych osadów ściekowych 339
29 Strefowanie sieci wodociągowych 415
30 Dostawa samochodu ciężarowego typ „Hakowiec” do transportu odpadów w kontenerach oraz przyczepy do transportu kontenerów 401
31 Zaprojektowanie, wykonanie oraz instalację na wskazanym przez Zamawiającego serwerze Serwisu internetowego www.pgkimhrubieszow.pl wraz z BIPem 596
32 Dostawa szafy sterowniczej na przepompownie ścieków przy ul. Batalionów Chłopskich w Hrubieszowie wraz z jej montażem i podłączeniem do istniejącej sieci monitoringu i wizualizacji w technologii GSM/GPRS, który funkcjonuje w PGKiM w Hrubieszowie. 328
33 Sukcesywna dostawa wodomierzy na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Hrubieszowie 358
34 Kontrola jakości wody wodociągu Hrubieszów - monitoring przeglądowy i kontrolny 411
35 Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla PGKiM Sp. z o.o. w Hrubieszowie w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku 384
36 TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH 383
37 Zakup i dostawa nowego plotera atramentowego ze zintegrowanym skanerem wielkoformatowym 349
38 Sukcesywne dostawy wraz z dowozem i rozładunkiem polimeru kationowego w formie emulsji stosowanych do odwadniania komunalnych osadów ściekowych na Oczyszczalni Ścieków w Hrubieszowie w ilości ok. 8 000 kg. 347
39 Kontrola jakości wody wodociągu Hrubieszów - monitoring przeglądowy i kontrolny, wykonywanie analiz ścieków oczyszczonych, osadów ściekowych i gleb oraz monitoring składowiska odpadów 384
40 Wykonanie wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres obowiązywania od 1 kwietnia 2018r. do 31 marca 2019r. 463
41 Zakup i dostawa samochodu osobowego z przestrzenią bagażową na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Hrubieszowie 403
42 Zakup i dostawa samochodu osobowego z przestrzenią bagażową na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Hrubieszowie 369
43 Sukcesywna dostawa pomp do ścieków i mieszadeł zatapialnych 431
44 Opracowanie koncepcji wdrożenia systemu informacji przestrzennej GIS sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i modelu hydraulicznego sieci wodociągowej na terenie miasta Hrubieszowa 581
45 Dostawa agregatu prądotwórczego do kamery inspekcyjnej (zestawu inspekcyjnego) typ CT 400 449
46 Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego PGKiM Sp. z o.o. w Hrubieszowie za rok obrotowy 2017 702
47 Modernizacja przepompowni ścieków w Hrubieszowie wraz z podłączeniem do istniejącej sieci monitoringu i wizualizacji w technologii GSM/GPRS, który funkcjonuje w PGKiM w Hrubieszowie 498
48 Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania: Modernizacja sieci wodociągowej polegająca na zamontowaniu urządzeń pomiarowych dla wyodrębnionych stref Miasta Hrubieszowa 379
49 Dostawa dwóch sprężarek na Stację Uzdatniania Wody przy ulicy Teresówka 14a w Hrubieszowie do zastosowania w ciągu technologicznym uzdatniania wody 432
50 Zakup i dostawa urządzeń hydraulicznych firmy HYCON 420
51 Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania: Modernizacja sieci wodociągowej polegająca na zamontowaniu urządzeń pomiarowych dla wyodrębnionych stref Miasta Hrubieszowa 421
52 Sukcesywna dostawa pomp do ścieków i mieszadeł zatapialnych 470
53 Sporządzenie dokumentacji cen transferowych dla PGKiM Sp. z o.o. w Hrubieszownie za rok 2017 690
54 Budowa zbiorowego przyłącza kanalizacji sanitarnej przy ul. 3-go Maja 37 w Hrubieszowie 449
55 Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ulicy Piłsudskiego w Hrubieszowie 513
56 Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji-przebudowy sieci wodociągowejw miejscowości Hrubieszów 565
57 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji 586
58 ZAKUP I DOSTAWA GAZU PŁYNNEGO (LPG) DLA POTRZEB STACJI AUTOGAZ PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. 539
59 Sukcesywna dostawa wodomierzy na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Hrubieszowie 747
60 TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH 661
61 Dostawa systemu do zdalnego odczytu wodomierzy z wykorzystaniem sieci GSM oraz usługa telekomunikacyjna do przesyłu danych 888
62 Dostawa systemu do zdalnego odczytu wodomierzy z wykorzystaniem sieci GSM oraz usługa telekomunikacyjna do przesyłu danych 901
63 ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I ROZŁADUNKIEM POLIMERU KATIONOWEGO NA ROK 2017 770
64 Modernizacja przepompowni ścieków w Hrubieszów przy ul. Wesołej wraz z podłączeniem do systemu monitoringu i wizualizacji, który funkcjonuje w PGKiM Sp z o.o. w Hrubieszowie . 954
65 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SIECI WODNO – KANALIZACYJNEJ NA TERENIE MIASTA HRUBIESZOWA 1199
66 WYKONANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI I SPORZĄDZENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI W TYM MAPA AGLOMERACJI DLA ZADANIA PLANOWANEGO DO WSPÓŁFINANSOWANIA W RAMACH POIiŚ 2014-2020, DZIAŁANIE 2.3 - GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W AGLOMERACJACH 952
67 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ UZYSKANIE W IMIENIU ZAMAWIAJĄCEGO DECYZJI - POZWOLENIA NA BUDOWĘ, DLA ZADANIA POD NAZWĄ "BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA WODY PRZY ULICY TERESÓWKA 14A W HRUBIESZOWIE 1046
68 ZAKUP I DOSTAWA GAZU PŁYNNEGO (LPG) DLA POTRZEB STACJI AUTOGAZ PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W HRUBIESZOWIE 1058
69 PRZEGLĄD SERWISOWY WIRÓWKI DEKANTACYJNEJ NNDRITZ D3LL 830
70 ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I ROZŁADUNKIEM POLIMERU KATIONOWEGO 904
71 WDROŻENIE SYSTEMU RADIOWEGO ODCZYTU WODOMIERZY NA TERENIE MIASTA HRUBIESZOWA 1004
72 SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO DLA PGKIM SP. Z O.O. W HRUBIESZOWIE W OKRESIE OD 1 MAJA 2016 ROKU DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU 809
73 BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA OSIEDLU LIPICE W HRUBIESZOWIE Z PRZYŁĄCZAMI DO GRANICY POSESJI, PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW I RUROCIĄGIEM TŁOCZNYM 1692
74 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH 1034
75 Oferta na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru – „BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIACJI SANITARNEJ W ULICACH UCHAŃSKIEJ, BURSZTYNOWEJ I DIAMENTOWEJ W HRUBIESZOWIE”” 1226
76 BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIACJI SANITARNEJ W ULICACH UCHAŃSKIEJ, BURSZTYNOWEJ I DIAMENTOWEJ W HRUBIESZOWIE 1578
77 Oferta na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru – ,, ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU INFRASTRUKTURY WODNEJ NA TERENIE HRUBIESZOWA” 1175
78 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU INFRASTRUKTURY WODNEJ NA TERENIE HRUBIESZOWA 1267
79 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW ORAZ BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY KONWALIOWEJ, TULIPANOWEJ I STORCZYKOWEJ W HRUBIESZOWIE 1745
80 BUDOWA KANAŁU DESZCZOWEGO W ULICY W UL. KOCHANOWSKIEGO NA OSIEDLU JAGIELLOŃSKIM W HRUBIESZOWIE 1688
81 Zakup pojazdu specjalistycznego (samochodu ciśnieniowo–ssącego) do obsługi i konserwacji sieci kanalizacji sanitarnej 1556
82 BUDOWA KANAŁU SANITARNEGO W ULICY GRÓDECKIEJ W HRUBIESZOWIE WRAZ ZE ZBIORNIKIEM PRZEPŁYWOWYM 2113
83 REGULAMIN WEWNĘTRZNYCH PROCEDUR UDZIELANIA SEKTOROWYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1560